Evenementen

2017

Seminar - 'Pensioen 2018 - Finish op tijd'

Op 20 april 2017 heeft KWPS een seminar georganiseerd in het Olympisch Stadion te Amsterdam met als onderwerp 'Pensioen 2018: finish op tijd'. Per 2018 stijgt de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Wat betekent dit voor uw bestaande regeling? Komt de gewenste uitstroom nog wel tot stand? Welk verband is er met de wet verbeterde premieregelingen? Wat doet de polder en de politiek ondertussen? Deze en andere vragen zijn tijdens dit seminar aan bod gekomen. 

Presentaties

Pensioen per 2018, mr. Maarten Minnaard held advocaten en drs. Natasja Winter, partner KWPS
Actualiteiten "Defined Contribution", Patricia Zonneveld MSc consultant KWPS en Dirk de Wit MSc, consultant KWPS
Update pensioen 2020, mr. Jan-Olivier Kuijkhoven, partner KWPS

 

2016

Seminar - 'Pensioen 2020'

Op 8 november 2016 heeft KWPS een seminar georganiseerd met als onderwerp 'Pensioen 2020’. Deskundige sprekers behandelden vanuit verschillende invalshoeken de veranderingen van het pensioenstelsel die in 2020 verwacht worden. Onder meer werd ingegaan op de inhoud van de plannen, het proces en de haalbaarheid hiervan. Het kostenaspect en de risico's zijn hierbij tevens nadrukkelijk besproken. Voorts is ingegaan op de mogelijkheid om de pensioenveranderingen in 2020 reeds in de praktijk van 2016 en 2017 te integreren.

Presentaties

Het 2020 plan van Klijnsma in vogelvlucht, Raimond Schikhof, directeur Stichting Pensioenfonds Randstad
2020 in pensioenjuridisch perspectief, Marc Heemskerk, hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit Nijmegen
2020; proces en haalbaarheid, Hedda Renooij, Secretaris Pensioenbeleid VNO-NCW / MKB - Nederland
2020 in de praktijk van 2016, Jan-Olivier Kuijkhoven, Partner KWPS 

Rondetafelbijeenkomst

Op 4 februari 2016 heeft KWPS een Rondetafelbijeenkomst georganiseerd met als onderwerp 'Het Nieuwe Pensioen’. Deskundige sprekers behandelden diverse aspecten rond een alternatief dat vanwege de complexheid van pensioen, veelheid aan regelgeving en governance bij werkgevers in opkomst is: een netto collectief waarbij belegd wordt volgens het Life Cycle Principe. Beleidsmatige, fiscale, beleggingstechnische en juridische aspecten kwamen aan bod.

Presentaties

Het Nieuwe Pensioen, de terugkeer van het pensioenpaternalisme? Jan-Olivier Kuijkhoven, managing partner KWPS
De psychologie rond de oudedagsvoorbereiding, Prof. Dr. Henriëtte Prast, hoogleraar
Ronald Kliphuis, Manager Compensation & Benefits Schiphol
Schaalvoordelen, kosten en beleggingen, Carel Hooghiemstra, CEO ABN Amro Pensioenen (AAP)
 

2014

Voorjaarsseminar

Op donderdag 10 april 2014 hebben we ons voorjaarsseminar in het Cobra Museum geörganiseerd met als onderwerp: "Wat blijft er over van het pensioen?"

Deskundige sprekers hebben tijdens het seminar de verstrekkende fiscale maatregelen 2015 uiteen gezet en pensioenalternatieven behandeld. Ook juridische aspecten van pensioen en pensioenbeleggen zijn ruim aan bod gekomen.

Presentaties

Het Witteveen-jasje wordt steeds krapper, Jan-Olivier Kuijkhoven (managing partner KWPS)
Pensioenbeleggen, Wilse Graveland (directeur fiduciair management Kempen Capital Management)
Arbeidsrechtelijke aspecten van pensioenwijzigingen, Mark Heemskerk (hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit Nijmegen, Blom c.s. advocaten)

2013

Rondetafelbijeenkomst

Op woensdag 5 juni 2013 heeft de Rondetafelbijeenkomst plaats gevonden in The Upperdeck te Naarden. Onderwerp van gesprek was: "Het snijden in pensioen door de invoering van de inkomensgrens van €100.000".

Presentaties

Wijziging Pensioen Regeling Marc Vogel (Advocaat ARBOR Advocaten)
Pensioengrens € 100.000 / opbouw 1,75% Jan-Olivier Kuijkhoven (managing partner KWPS)
Executive Wealth Planning Robbert van Woerden (senior consultant KWPS)

2012

Rondetafelbijeenkomst

In 2012 vond de Rondetafelbijeenkomst plaats in het Cobra Museum te Amstelveen.
Het thema was: "Het einde van het pensioen voor de Raad van Bestuur".

Presentaties

Het einde van het pensioen voor de RvB Jan-Olivier Kuijkhoven (managing partner KWPS)
Pensioen RvB USG Steven Meester (Vice President HR General & Specialist Staffing USG People)
Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen Eugenie Nunes (partner arbeidsrecht Boekel De Nerée)

Seminars

Op 15 november 2012 heeft KWPS, met medewerking van sprekers van Career Plaza Schiphol, Lexence en Schiphol Group, een seminar georganiseerd over de ingrijpende pensioenwijzigingen per 2014 en 2015. Ook het langer en duurzaam inzetbaar houden van werknemers is uitgebreid aan de orde gekomen. Aanwezigen waren HR-managers van grote en middelgrote werkgevers gevestigd op Luchthaven Schiphol.

Presentaties

Anders denken over pensioen Judith Schulp (Lexence) en Jan-Olivier Kuijkhoven (KWPS)
Langer doorwerken en Duurzame Inzetbaarheid Piet Mathôt (Schiphol College) en Ditmer Rouwenhorst
(Focus Nederland)