Aanmelding

Door cursisten verstrekte informatie wordt door KWPS vertrouwelijk behandeld. KWPS zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar diensten of daaraan gerelateerde informatie.
Hierbij houdt KWPS zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.