Academie voor de Rechtspraktijk

Wet toekomst pensioenen (Wtp) en de arbeidsrechtpraktijk - 23 mei 2022

In het KWPS-webinar van 23 mei 2022 is ingegaan op de impact van de Wet toekomst pensioenen op de arbeidsrechtpraktijk. U kunt het webinar (nogmaals) bekijken. Klik hier

De impact van het pensioenakkoord op de arbeidsrechtpraktijk - 18 februari 2021
Het pensioenakkoord kent vele arbeidsrechtelijke en andere juridische implicaties. Meer dan 50.000 werkgevers dienen hun regelingen aan te passen vanwege het akkoord. In het KWPS-webinar van 18 februari 2021, technisch gefaciliteerd door de Academie voor de Rechtspraak, is ingegaan op de impact van het akkoord op de arbeidsrechtpraktijk. Dit webinar schetst in grote lijnen een beeld van het pensioenakkoord. En nog belangrijker: door dit webinar bent u in staat om met uw cliënt het gesprek aan te gaan. Wilt u het webinar terugzien? Klik hier.
Actualiteiten RVU-heffing bij ontslag - 22 oktober 2020
Ontslag van oudere werknemers blijft aan de orde van de dag in de arbeidsrechtpraktijk. Nieuw is dat tussen 2021 en 2026 gebruik kan worden gemaakt van de drempelvrijstelling. In het KWPS-webinar van 22 oktober 2020, technisch gefaciliteerd door de Academie voor de Rechtspraak, is ingegaan op de ins en outs van de RVU-strafheffing van 52% en de exacte werking en valkuilen rond de gloednieuwe drempelvrijstelling. Ook is besproken: de relevante jurisprudentie, de positie van de zieke werknemer, de onderzoeksplicht van de werkgever, aansprakelijkheid van de adviseur en alternatieven om RVU te voorkomen. Wilt u het webinar terugzien? Klik hier.
 
Mail KWPS