Belangrijke pensioenwijzigingen voor uw salarisadminstratie

Vanaf 1 januari 2019 zijn de AOW­â€‘franchise en het maximum pensioengevend salaris verhoogd, als gevolg van de jaarlijkse indexatie. Onderstaand vindt u de nieuwe bedragen.

AOW-franchise

Jaarlijks wordt de AOW-franchise gecorrigeerd voor de stijgende AOW-uitkering.

  AOW-franchise middelloon AOW-franchise eindloon
2018 € 13.344 € 15.099
2019 € 13.785 € 15.599

Heeft uw pensioenregeling een afwijkende franchise? Dan wordt deze vaak ook gecorrigeerd voor prijs- of looninflatie.

Maximum pensioengevend salaris

Evenals de AOW-franchise wordt het maximum pensioengevend salaris jaarlijks verhoogd. Per 1 januari 2019 wordt het salaris voor de pensioenopbouw in de bruto pensioenregeling gemaximeerd op € 107.593 (in 2018 was deze € 105.075).

Staffels netto pensioen

In verband met een wijziging in de belastingtarieven per 2019 zullen ook de premies voor het netto pensioen wijzigen. De nieuwe staffels zijn echter nog niet gepubliceerd.

20 december 2018

Auteur(s) en meer informatie: