Beschikbare premies dalen in 2018; check uw regeling

De meeste beschikbare premieregelingen moeten vóór 2018 worden aangepast in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar, zie ook ons eerdere bericht hierover van: 19-1-2017

De Belastingdienst heeft de voorlopige premiestaffels  bekend gemaakt die horen bij de nieuwe pensioenrichtleeftijd. Deze blijken gemiddeld zo’n 5% lager. 

Hieronder zijn de meest gehanteerde maximale premiestaffels (uit 2014) opgenomen alsmede de verwachte maximale premiestaffels per 2018.

             Staffels gebaseerd op 4% rekenrente  Staffels gebaseerd op 3% rekenrente
Leeftijd 2014 2018 2014 2018
21-24 4,7% 4,4% 8,0% 7,7%
25-29 5,7% 5,4% 9,3% 8,9%
30-34 6,9% 6,5% 10,8% 10,3%
35-39 8,4% 8,0% 12,5% 12,0%
40-44 10,2% 9,7% 14,6% 13,9%
45-49 12,5% 11,9% 17,0% 16,2%
50-54 15,4% 14,5% 19,8% 18,9%
55-59 18,9% 17,9% 23,3% 22,3%
60-64 23,6% 22,3% 27,7% 26,4%
65-67 27,7% 26,8% 31,5% 30,5%

Wat nu te doen?

Het is van belang na te gaan of de huidige premiepercentages onder de nieuwe maxima blijven.
Indien aanpassing noodzakelijk blijkt, dient een aantal stappen te worden ondernomen:

  • Vaststellen wat de gevolgen zijn van de noodzakelijke aanpassingen;
  • Vastellen of er alternatieven zijn binnen de pensioenregeling om een wijziging te voorkomen;
  • Onderzoeken of een overstap naar een zogenaamde marktrentestaffel (met hogere premies) een alternatief is;
  • Tijdig informeren van de OR over de aanstaande wijziging.

10 april 2017

Auteur(s)