DGA’s moeten snel beslissen over pensioen

Met Prinsjesdag is de afschaffing van het pensioen voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) definitief aangekondigd. Alhoewel het wetsvoorstel nog niet is aangenomen, is het zaak nu snel te handelen. Kort samengevat betekent het wetsvoorstel het volgende.

  • Vanaf 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen in eigen beheer; de DGA kan vervolgens pensioen opbouwen bij verzekeraars net zoals ‘gewone’ werknemers. Of de DGA kan aansluiten bij een collectieve pensioenregeling is (nog) niet duidelijk.
  • De DGA krijgt drie jaar de mogelijkheid om het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer voordelig af te kopen. Feitelijk worden de pensioenaanspraken eerst gecorrigeerd (naar beneden bijgesteld) op basis van de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. Vervolgens kan de DGA dit gecorrigeerde pensioen afkopen. Er is dan geen revisierente verschuldigd. Bij afkoop in 2017 is 62,5% van de fiscale waarde belast.
  • De fiscale waarde mag ook omgezet worden in een oudedagsverplichting (ODV) die vervolgens op basis van een wettelijk voorschrift jaarlijks zal worden opgerent. Uit de ODV zullen vanaf de pensioendatum gelijkmatige uitkeringen plaatsvinden gedurende 20 jaar.
  • Is er sprake van een verzekerd deel (bij een verzekeringsmaatschappij), dan mag de DGA dit verzekerde deel in 2016 naar eigen beheer overbrengen.

De partner van de DGA zal expliciet moeten instemmen met de verlaging van de pensioenaanspraak (gevolgd door afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting). Immers de aanspraken bij echtscheiding worden bij de aanpassing aangetast.

De DGA behoudt de mogelijkheden om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen bij een verzekeraar. Ook is het toegestaan om de opgebouwde aanspraken in eigen beheer te behouden. Een eventuele overeengekomen indexatie mag nog uitgevoerd worden. Het verschil tussen de fiscale en de commerciële pensioenverplichting blijft dan in stand.

Praktische opmerkingen

Per 1 januari 2017 zal de opbouw in eigen beheer moeten eindigen. Dat betekent dat elke DGA vóór die datum zijn pensioenovereenkomst moet aanpassen dan wel beëindigen. Formeel zijn hier tenminste notulen van een aandeelhoudersvergadering voor nodig die uiterlijk op 31 december 2016 moeten worden getekend. Er zijn, zoals bovenstaand te lezen is, veel meer beslissingen te nemen. Het zorgt ervoor dat de DGA onmiddellijk moet gaan kiezen terwijl het wetsvoorstel nog niet eens is aangenomen.

Auteur(s)