Gevolgen voor werkgevers: pensioenfonds ICT wordt opgeheven

Pensioenfonds TrueBlue voor de ICT-sector heeft het voornemen zich op te heffen en op te gaan in een groter pensioenfonds. Welk pensioenfonds, is nog niet bekend. Indien een onderneming lid is van de werkgeversvereniging ICT én de bedrijfsactiviteiten onder de cao ICK vallen, dan is een onderneming verplicht zich aan te sluiten bij pensioenfonds TrueBlue. Wat betekent het opheffen van het pensioenfonds voor aangesloten werkgevers?

Vanwege de kleine omvang van het pensioenfonds en daarmee oplopende kosten, is handhaving op langere termijn niet in het voordeel van de deelnemers. Daarom wordt nu naar een ander pensioenfonds gezocht waarbij men kan aansluiten.

Het is de verwachting dat TrueBlue zich ‘aansluit’ bij een groot bedrijfstakpensioenfonds, zoals bijvoorbeeld PGB dat voor vele sectoren pensioenregelingen uitvoert, of bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). De vraag is wat dat betekent voor de verplichte deelname. Iedere werkgever die lid is van de werkgeversvereniging ICT én waarbij de bedrijfsactiviteiten onder de cao ICK vallen, is immers verplicht deel te nemen aan één van de twee pensioenregelingen die TrueBlue uitvoert. Of de verplichte deelname aan één van deze pensioenregelingen - na de opheffing van TrueBlue ondergebracht bij een groot bedrijfstakpensioenfonds of een APF - wordt gehandhaafd is nog niet duidelijk. De kans is aanwezig dat als alternatief in de cao een minimum-bepaling wordt opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers op grond van de cao verplicht zijn een pensioenregeling aan te bieden die  minimaal gelijkwaardig is aan de in de cao omschreven normen, maar geen verplichte uitvoerder voorschrijft.

Aangezien TrueBlue voor de basisregeling een doorsneepremie van 29% (!) hanteert én een beleidsdekkingsgraad van circa 97% heeft (zie voor kortingen en risico’s onze eerdere bijdrage), is het niet ondenkbaar dat veel werkgevers de voorkeur zullen hebben voor een minimum-bepaling in plaats van een voorgeschreven uitvoerder.

Het pensioenfonds heeft gemeld op zijn vroegst eind augustus 2019 meer bekend te kunnen maken, maar heeft dat nog niet gedaan. Werkgevers zullen dus nog even moeten afwachten, maar doen er goed aan zich te oriënteren op een nieuwe regeling en nieuwe uitvoerder.

24 september 2019

Auteur(s) en meer informatie: