Gratis kennissessies Wtp

Als gevolg van het Pensioenakkoord treedt de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 in werking. De politiek heeft dat voornemen nog steeds en pensioenuitvoerders zijn druk bezig met de noodzakelijke voorbereidingen. Door de complexiteit van de aanstaande wet- en regelgeving is er bij werkgevers nog veel onbekend. Hierdoor ontstaat uitstelgedrag. Dat is niet altijd verstandig; de Wtp geeft ook kansen en aandacht voor de Wtp geeft hoe dan ook inzicht. Daarom wil KWPS haar kennis graag delen. Zolang onze agenda’s het toestaan verzorgen wij deze gratis kennisdeling, voor werkgevers, ondernemingsraden en advocaten.

Wil jij de Wtp in de vorm van een kennissessie aan de orde gesteld hebben? Neem dan rustig contact op.

Auteur(s) en meer informatie: