Impact van corona op nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen

Een belangrijk onderdeel van de pensioenregeling is de uitkering bij overlijden van de werknemer. Het coronavirus kan gevolgen hebben voor deze uitkeringen. In verband met de verspreiding van het virus, heeft de Nederlandse overheid namelijk het reisadvies van diverse (Europese) landen aangepast. Dit reisadvies kan een rol spelen bij de toekenning van het nabestaandenpensioen. Inmiddels hebben de meeste pensioenuitvoerders aangegeven geen uitsluitingen of beperkingen toe te passen na bezoek van een werknemer aan een corona-risicogebied. 

Risicogebieden

De Nederlandse overheid geeft per gebied een reisadvies af door middel van een kleurcode. Gebieden gemarkeerd met oranje of rood hebben een verhoogd risico en reizen naar deze gebieden wordt afgeraden. Normaal gesproken heeft dit te maken met de kans op onrust en onveilige situaties, maar ook de kans op besmetting met het coronavirus is nu van invloed. Reist een medewerker toch naar deze gebieden, dan kan de pensioenuitvoerder besluiten om geen uitkering in geval van overlijden toe te kennen. Hetzelfde geldt voor verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Nabestaandenpensioen

Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat uitsluitingen voor levensverzekeringen (waaronder overlijdensrisicoverzekeringen) en het nabestaandenpensioen na verblijf in risicogebieden niet bedoeld zijn voor de huidige situatie. Inmiddels hebben de meeste pensioenuitvoerders (voor zover zij werken met risicogebieden) het advies van het Verbond opgevolgd. Een aantal verzekeraars heeft KWPS bevestigd dat er vooralsnog geen beperkingen of uitsluitingen worden toegepast bij toekenning van een nabestaandenuitkering indien het overlijden  een direct gevolg is van een besmetting met het coronavirus na het bezoek aan een risicogebied. Dit geldt thans voor a.s.r., Aegon, Allianz, BeFrank, Brand New Day, Centraal Beheer Apf, Nationale-Nederlanden en Zwitserleven. De situatie kan dus nog veranderen.

Arbeidsongeschiktheid

Ook in het geval van arbeidsongeschiktheid zal coulant worden gehandeld. Echter, indien een werknemer een gebied heeft bezocht waarvan bij vertrek reeds bekend was dat er een risico is op besmetting met het coronavirus, dan zouden uitvoerders beperkingen kunnen toepassen. De oproep van het Verbond heeft namelijk betrekking op uitkeringen in geval van overlijden. Allianz, BeFrank, Centraal Beheer en Zwitserleven hebben ons aangegeven dat een arbeidsongeschiktheidspensioen desondanks zal worden toegekend.

Dekkingsvoorwaarden

In zijn algemeenheid maken wij nog de volgende opmerking. Indien in de pensioenovereenkomst met de werknemer (waaronder een geïncorporeerd pensioenreglement) expliciet verwezen wordt naar de dekkingsvoorwaarden van de uitvoerder, dan lopen de werknemer en de nabestaanden in beginsel het risico lopen van het eventueel niet verzekerd zijn. Zijn de dekkingsvoorwaarden geen onderdeel van de pensioenovereenkomst, dan ligt het risico van geen dekking in beginsel bij de werkgever. Op dit moment lijkt het Corona-virus dus geen extra risico’s in het leven te roepen wat de hiervoor besproken dekkingen betreft.

Is er twijfel over dekkingen, verzekeringen en de pensioenovereenkomst? Neem daarom contact op met KWPS of pensioenuitvoerder, of lees de bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglement en pensioenovereenkomst. Aan deze actualiteit kunnen geen rechten worden ontleend.

17 maart 2020

Auteur(s) en meer informatie: