Kabinet introduceert overgangsrecht 30%-regeling

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord opgenomen dat de 30%-regeling wordt aangepast. In plaats van de huidige acht jaar kunnen buitenlandse werknemers voortaan maximaal vijf jaar gebruik maken van de regeling zonder enige vorm van overgangsrecht. Omdat de dividendbelasting na vele politieke debatten uiteindelijk toch niet vervalt, heeft het kabinet besloten tot overgangsrecht voor de krappere 30%‑regeling. 

Achtergrond

De 30%-regeling is bedoeld om de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst onbelast te vergoeden. Deze regeling biedt werkgevers de mogelijkheid gedurende maximaal acht jaar een forfaitaire onbelaste vergoeding van 30% van het loon te geven in plaats van een onbelaste vergoeding van de werkelijke kosten. In het Regeerakkoord is opgenomen dat de termijn van acht jaar wordt teruggebracht naar vijf jaar. Oorspronkelijk was er geen overgangsrecht opgenomen in de voorgestelde 30%‑regeling.

Overgangsrecht

Als gevolg van het vervallen van het afschaffen van de dividendbelasting heeft het kabinet extra budget vrijgemaakt om het vestigingsklimaat te verbeteren. Er komt onder andere overgangsrecht voor de 30%‑regeling. Indien een werknemer als gevolg van de inperking naar vijf jaar geen recht meer zou hebben op de 30%‑regeling in 2019 of 2020, wordt de regeling voor hen alsnog verlengd. Daardoor hebben buitenlandse werknemers langer de tijd om te anticiperen op de maatregel.

17 december 2018

Auteur(s) en meer informatie: