KWPS doet 27 aanbevelingen voor het fiscale pensioenkader vanaf 2022

Het is midden december. Ieder moment kan het consultatiewetsvoorstel inzake het pensioenakkoord openbaar worden gemaakt. Het is een passend moment om de 27 aanbevelingen op een rijtje te zetten die wij recent hebben gedaan in een drieluik in PensioenMagazine.

Het zal de oplettende lezer opvallen dat een aantal van de aanbevelingen al aan de orde is gekomen in de Tweede Kamer. Zo heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen geantwoord dat het overgangsrecht voor verzekerde middelloonregelingen hetzelfde zal luiden als voor gestaffelde premieregelingen. Aan aanbeveling 15 hieronder is dus al gehoor gegeven. KWPS zal de consultatiefase aangrijpen om haar aanbevelingen te actualiseren.

De aanbevelingen hieronder staan natuurlijk niet op zich. Als u meer wilt weten over de achtergrond van en de uitleg bij de aanbevelingen: onderaan deze actualiteit zijn de linkjes opgenomen naar de drie artikelen.

1

voer alle wijzigingen in Hoofdstuk IIB Wet LB in een keer per 2022 in

2

neem voor de premiegrens en het aanpassingsmechanisme een sluitende formule in de wet op

3

schrap de overbodig geworden bepalingen rond het ouderdomspensioen

4

bepaal dat het ouderdomspensioen niet eerder mag ingaan dan tien jaar voor, en niet later dan vijf jaar na de AOW-datum

5

maak de ingang van het pensioen volkomen onafhankelijk van andere omstandigheden dan de leeftijd

6

schrap alle bepalingen rond het deelnemingsjarenpensioen

7

laat het voorschrift van inbouw van de AOW vervallen

8

maak ten aanzien van het pensioengevend loon de koppeling met het fiscale loon in enig jaar tot aan de aftoppingsgrens

9

schrap de splitsingsbepaling en de verwijzing in de Wet LB naar nettopensioen

10

laat voor het partnerpensioen voor de pensioendatum alsmede voor het wezenpensioen de maatschappelijke opvattingen(weer) doorslaggevend zijn

11 houd bij het verzekeren van partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum geen rekening met eventueel verworven direct ingaand opgebouwd partnerpensioen
12

geef een belastingkorting als een deelnemer op de pensioendatum kiest voor de opname van een bedrag ineens

13

zet de tijdelijke drempelvrijstelling voor de RVU per 2026 om in een drempelvrijstelling voor werknemers die 45 dienstjaren hebben doorgebracht

14

wijk in het overgangsrecht voor pensioen niet af van het huidige stelsel

15

pas het overgangsrecht 2026 zowel toe op per 31 december 2021 bestaande premieovereenkomsten als op per die datum bestaande verzekerde middelloonregelingen

16

faciliteer de tijdelijke verhoging van de maximale premiegrens vanaf de feitelijke omzetting van de regeling naar het pensioenakkoord

17

beperk de volatiliteit van de tijdelijke verhoging van de maximale premiegrens

18

neem ter zake van de maximale compensatie een duidelijk, toepasbaar en handhaafbaar criterium op in de Wet LB

19

sluit voor lijfrente volledig aan bij het nieuwe fiscale kader voor pensioen

20

neem de samenloopbepaling tussen nettopensioen en nettolijfrente over om samenloop tussen pensioen en lijfrente te voorkomen

21

sluit banken en vermogensbeheerders in de uitkeringsfase uit als uitvoerder van lijfrente

22

onderzoek of en hoe lijfrente- en pensioenkapitalen zich op de pensioendatum kunnen vermengen

23

sluit voor inhaal van lijfrente aan bij het fiscale pensioenregime

24 laat de fiscale oudedagsreserve vervallen
25

laat de extra faciliteit van de stakingslijfrente vervallen

26

heroverweeg de mogelijkheid (meer) pensioen te laten verwerven door niet-werknemers

27

zorg voor een lijfrente big bang per 2022, zonder overgangsrecht

Deel I PensioenMagazine, oktober 2020

Deel II PensioenMagazine, november 2020

Deel III PensioenMagazine, december 2020

16 december 2020

Auteur(s) en meer informatie: