Verlaging staffels netto pensioen 2018

Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar worden de maximaal te storten premiepercentages naar beneden bijgesteld. De totale beoogde pensioenopbouw blijft hetzelfde, maar de opbouw van het beoogde pensioen duurt een jaar langer. Hierdoor wordt de fiscaal toegestane inleg verlaagd.

Aangezien de maximale premies voor netto pensioen worden afgeleid van de reguliere premiestaffels, dalen ook de maximale premies voor netto pensioen. Om de maximale premies t ebepalen wordne de bruto staffels vermenigvuldigd met de factor (1-maximale IB-tarief).

Doordat de vierde schijf van het belastbaar inkomen uit werk en woning (artikel 2.10 wet IB 2001) wordt verlaagd van 52% naar 51,95% stijgt het in te leggen bedrag weer iets. Per saldo is evenwel sprake van een verlaging.

De netto-staffels zien er vanaf 2018 als volgt uit.

Leeftijdsklassen tot 68 jaar

Percentage van het salaris boven € 105.075 (4% rekenrente)

Percentage van het salaris boven € 105.075 (3% rekenrente)

15 tot en met 19 2,2 3,8
20 tot en met 24 2,6 4,4
25 tot en met 29 3,2 5,0
30 tot en met 34 3,7 5,8
35 tot en met 39 4,5 6,6
40 tot en met 44 5,4 7,6
45 tot en met 49 6,5 8,8
50 tot en met 54 7,9 10,2
55 tot en met 59 9,5 11,8
60 tot en met 64 11,4 13,5
65 tot en met 67 13,1 15,0

21 december 2017

Auteur(s)