Versterking van het KWPS-team met Cornelien Donner-Broersma

Onze samenwerking met werkgevers, advocatenkantoren en pensioenfondsen krijgt een nieuwe impuls vanwege de komst van Cornelien Donner-Broersma. Met haar indiensttreding wordt de langgekoesterde wens vervuld een pensioenjurist van naam te verbinden aan KWPS. 

Cornelien heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als afstudeerrichtingen privaatrecht, staats- & bestuursrecht en internationaal recht. Zij is in 2004 gestart als pensioenrecht advocaat. In die hoedanigheid heeft zij 11 jaar in de pensioenpraktijk van Baker&McKenzie gewerkt en 2 jaar in de pensioenpraktijk van Jones Day. Per mei 2019 start Cornelien als senior consultant. In juni 2019 wordt zij herbeëdigd als pensioenrecht advocaat.

KWPS heeft een multidisciplinair team van fiscalisten, juristen en econome(triste)n. De komst van Cornelien zorgt ervoor dat KWPS haar adviesterreinen en kennis verder kan uitbreiden en verdiepen. Dat geldt bijvoorbeeld voor due diligence projecten en andere pensioenjuridische uitdagingen. Cornelien voert geen procespraktijk, maar is wél de aangewezen persoon om advocatenkantoren te ondersteunen in het geval van gerechtelijke procedures inzake pensioen.

Cornelien adviseert daarnaast ondernemingen en pensioenfondsen over diverse pensioenjuridische aangelegenheden. Als pensioenrecht advocaat is zij betrokken geweest bij diverse M&A transacties, (internationale) wijzigings- en harmonisatie trajecten, financieringsvraagstukken (o.a. dekkingsgraad issues), indexatie vragen, compliance en sanity checks, (vervroegde) uittredingsregelingen en gelijke behandeling kwesties inzake pensioen.    

Cornelien is een Certified Pension Lawyer en (per 12 juni 2019) lid van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede de Vereniging van Pensioenrecht. Binnen KWPS zal zij een belangrijke rol innemen binnen onze Academie voor Advocaten.

Mocht u interesse hebben in een kennismakingsgesprek laat ons dit weten, zodat we hier prioriteit aan kunnen geven.

Cornelien Donner-Broersma 

Natasja Winter 

Jan-Olivier Kuijkhoven