Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen in pensioen?

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijke trend in de pensioenmarkt. In beschikbare premieregelingen, waar werknemers zelf invloed kunnen uitoefenen op hun pensioenbeleggingen, vragen werkgevers en werknemers steeds meer naar duurzame beleggingsproducten. Veel pensioenuitvoerders springen in op deze trend en verduurzamen hun lifecycles. Maar wat is nu duurzaam?

Bent u geïnteresseerd in een uitgebreide toelichting op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van uitvoerders? Lees dan mijn artikel over dit onderwerp in Pensioen & Praktijk. Hieronder geef ik een samenvatting van het artikel.

Impact van duurzaam beleggen

De impact van duurzaam beleggen van pensioengeld is enorm. In onderstaande tabel is te zien dat duurzaam beleggen vele malen meer CO2-winst oplevert ten opzichte van veel andere levensstijlwijzigingen. Dit kan worden doorgetrokken naar allerlei andere aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het volume van het pensioenkapitaal geeft veel mogelijkheden.

Levenslange levensstijlwijziging

Besparing per persoon (in tonnen CO2)
Iedere keer twee minuten minder lang douchen 1,06
Eén keer minder internationaal vliegen per jaar 18,93
De trein nemen in plaats van de auto 26,73
Maximaal één stuk vlees eten per week 35,65
Pensioengeld beleggen in duurzame fondsen 2.222,67

Beoordeling uitvoerders

Om te beoordelen hoe een uitvoerder scoort op het gebied van maatschappelijk verantwoorde beleggen, is het goed om verschillende aspecten te bekijken:

  • Waar heeft de pensioenuitvoerder zich aan gecommitteerd? Volgt de uitvoerder bijvoorbeeld richtlijnen zoals opgesteld door de VN of heeft hij een eigen beleid vormgegeven? De eerste optie is makkelijker uit te voeren, terwijl de tweede optie meer flexibiliteit geeft in de gebieden waar de uitvoerder zijn aandacht op wil richten.
  • Welke strategie volgt de uitvoerder? Sluit de uitvoerder bijvoorbeeld minder duurzame beleggingen uit of gaat hij actief op zoek naar aandelen van bedrijven die de wereld beter maken.
  • Hoe implementeert de uitvoerder het beleid? De theorie die de uitvoerder heeft opgesteld wijkt wel eens af van de uitvoering van het beleid. De feitelijke beleggingen bepalen natuurlijk of de uitvoerder werkelijk duurzaam belegt.

Ervaring leert ons dat een inhoudelijk gesprek met de pensioenuitvoerder over hun beleid het beste beeld geeft van hun maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

26 oktober 2020

Auteur(s) en meer informatie: