Advocatendesk & Adviesondersteuning

Advocaten worden door hun cliënten benaderd over de meest uiteenlopende vraagstukken. Vaak is hoogwaardige kennis aanwezig binnen uw organisatie, soms niet. Met u kunnen wij uw propositie richting uw cliënten nog verder versterken.

Bent u advocaat en heeft u een vraag inzake pensioen, vervroegde uittreding of fiscaliteit namens uw cliënt? Maak dan gratis en vrijblijvend gebruik van de Advocatendesk via telefoonnummer 020-5891818.

Ons team van pensioenjuristen, consultants, fiscalisten, economen en wiskundigen staat u graag te woord. KWPS is complementair aan de advocatuur en heeft geen procespraktijk. Op het moment dat uw vraag niet telefonisch te beantwoorden is, heeft u de keuze KWPS een opdracht te verstrekken.

KWPS heeft cliëntgerichte teams die de advocatuur ondersteunen bij hun cliëntbenadering. Deze teams opereren op de volgende gebieden:

Pensioen bij fusies en overnames

Wij beoordelen de juridische, fiscale en economische aspecten van pensioen in het geval van fusie of overname. Wij hebben ruime ervaring met het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de overname voor de pensioen- en uittredingsregelingen alsmede de gevolgen en aandachtspunten voor verzekeringscontracten, aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen en ontsluiting van een ondernemingspensioenfonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Winter, telefoon: 020-5891818.

Berekening pensioenschade

Werknemers kunnen als gevolg van ontslag of vervroegde pensionering pensioenschade leiden. KWPS verschaft duidelijkheid over deze schade tot aan de AOW-datum door een analyse en een actuariële berekening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Patricia Zonneveld of Dirk de Wit, telefoon: 020-5891818.

Werkingssfeeronderzoek bedrijfstakpensioenfonds

Indien de activiteiten van een werkgever onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen, is een werkgever in beginsel verplicht zijn werknemers aan te melden bij dit pensioenfonds. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben. 

KWPS kan een werkingssfeer onderzoek uitvoeren waarbij zij beoordeelt of er een kans bestaat dat er een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is op een werkgever. Dit onderzoek vindt onder meer plaats op basis van de bedrijfsactiviteiten van de betreffende werkgever. Daarnaast kan KWPS assisteren in het vervolgtraject met het betreffende bedrijfstakpensioenfonds en de werknemers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Winter, telefoon: 020-5891818.

Insurable Benefits

KWPS bemiddelt en adviseert over pensioen- en verzekeringsproducten in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het tot stand brengen van verzekeringsovereenkomsten kan uitkomst zijn van het strategisch onderzoek dat KWPS geregeld uitvoert. Bij contractverlengingen met uitvoerders worden ook mogelijkheden tot uitvoering door alternatieve organisaties of in eigen beheer in ogenschouw genomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Winter of Dirk de Wit, telefoon: 020-5891818.

Pensioenveranderingstrajecten

In het geval van pensioenveranderingen definiëren wij niet alleen de contouren van de gewenste nieuwe regeling en potentiele nieuwe uitvoerders. In overleg met de advocaat berekenen wij de actuariële achteruitgang in de regeling, ontwerpen wij compensatieregelingen en verzorgen wij de procedures rond instemming alsmede de werknemerscommunicatie. Indien de situatie dat nodig maakt verzorgen wij de afstemming met toezichthouders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Winter of Jan-Olivier Kuijkhoven, telefoon: 020-5891818.

Regelingen voor vervroegde uittreding (RVU)

Aan vervroegde uittredingsregelingen, sociale plannen, plaatsmakers- en vrijwillige uittredingsregelingen zijn vele economische en (fiscaal) juridische vraagstukken verbonden. KWPS gaat na welke methodiek houdbaar is, tot de laagste kosten leidt en fiscale risico’s wegneemt. Actuariële onderbouwingen en onderhandelingen met de belastingdienst maken deel uit van onze dienstverlening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Olivier Kuijkhoven of Dirk de Wit, telefoon: 020-5891818.

Actuariële en kwantitatieve analyses

Ten einde effectief HR-beleid te kunnen voeren is inzicht in de gevolgen of de afwezigheid daarvan noodzakelijk. Aan de hand van een kwantitatieve analyse van het personeelsbestand wordt onder andere de ontwikkeling van het personeelsbestand inzichtelijk gemaakt, alsmede de daaraan verbonden ontwikkeling van personeels-, pensioen- en verzuimlasten. Ook is het mogelijk een vertrekanalyse te maken voor oudere werknemers of de kosten van een reorganisatie door te rekenen en de (financiële) effectiviteit ervan op termijn te duiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Zonneveld of Natasja Winter, telefoon: 020-5891818.

Pensioenakkoord

Als gevolg van het pensioenakkoord moeten bijna alle pensioenregelingen op de schop; werknemers binnen een branche of bedrijf moeten in de toekomst een gelijk percentage aan pensioenpremie ontvangen. Mits goed vormgegeven kan een leeftijdsonafhankelijke premie op termijn leiden tot lagere lasten. KWPS heeft al diverse werkgevers begeleid die vooruitlopend op het Pensioenakkoord hun pensioenregeling hebben aangepast.

KWPS heeft een unieke rekentool ontwikkeld die in één oogopslag de financiële en pensioenconsequenties van het Pensioenakkoord laat zien, voor de werkgever én voor iedere individuele deelnemer. Met behulp van de rekentool kan de nieuwe, optimale premiehoogte exact worden vastgesteld, net als de aard en duur van de compensatiemaatregel. KWPS kan zowel assisteren bij het design en het onderbrengen van de pensioenregeling alsook bij het consultatie- en communicatieproces.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Winter of Jan-Olivier Kuijkhoven, telefoon: 020-5891818.

Meer over dit onderwerp: