Rekentools bij afvloeiing personeel

Sinds onze oprichting in 2006 assisteren wij advocaten bij hun advisering in het geval van individuele en collectieve ontslagen. Zo wordt de gedegen juridische kennis van het advocatenkantoor versterkt met de expertise van KWPS over financiën, fiscaliteit en pensioen. De cliënt heeft daar alle baat bij.

We wijzen specifiek op de volgende rekentools:

Rekentool transitievergoeding (gratis voor advocaten)
Op verzoek van een advocatenkantoor hebben onze software engineers in samenwerking met onze pensioenadvocaat een handige rekentool transitievergoeding ontwikkeld. Deze tool stellen wij gratis ter beschikking aan advocatenkantoren. De tool is bij ons op te vragen en het verplicht u tot niets. Als er updates beschikbaar zijn, dan sturen wij u deze. Benader uw vaste contactpersoon of Fatima El Barkani LLM.
Rekentool 70%-toets RVU
De rekentool geeft uitsluitsel of en hoeveel 52% RVU-heffing dient te worden afgedragen ingeval u een vertrekregeling met een individuele werknemer overeenkomt. Onderdeel van de rekentool is de drempelvrijstelling die inwerking treedt per 2021. Zo kan nu al worden berekend of het voordelig is om in 2020 of pas per 2021 het dienstverband te beëindigen.
Rekentool reorganisatie
Met deze rekentool berekenen wij de financiële en personele gevolgen op korte én lange termijn van allerhande vertrekregelingen in het kader van een reorganisatie. De tool maakt een selectie op basis van het afspiegelings- of lifo-beginsel, met de mogelijkheid voor maatwerk. Andere output betreft de omvang van de uitstroom versus de kosten. De tool maakt de uitkomsten van verschillende soorten ontslagvergoedingen op verschillende peildata duidelijk.
Rekentool vertrek (oudere) werknemers
Met deze rekentool wordt duidelijk gemaakt wat de kosten van verschillende mogelijke vertrekregelingen zijn, indien een bepaald deel van de werknemerspopulatie vertrekt. Niet alleen de kosten van de beoogde vertrekregeling, maar ook de eventuele 52% RVU-heffing, nu en vanaf 2021 (het moment van invoering van de beoogde drempelvrijstelling van € 63.600) wordt in beeld gebracht. Hierdoor kunt u een weloverwogen afweging maken tussen kosten nu en besparingen op langere termijn.
Werknemersbegeleiding (financieel, pensioen en fiscaal)
De rekentool pensioenanalyse is onderdeel van goede pensioencommunicatie en geeft inzicht in het inkomen van de werknemer vóór en na diens pensionering. Aan de hand van deze rekentool kan een werknemer inzicht krijgen in zijn/haar inkomenssituatie als besloten wordt bijvoorbeeld een jaar eerder te stoppen met werken. De ervaring leert dat de werknemer de pensioenanalyse erg op prijs stelt. Dit kan een positief effect hebben op het accepteren van een vertrekregeling.

Wij verzorgen met plezier een demo, bij u op kantoor of digitaal. Neem daartoe even contact op met uw vaste contactpersoon of met Jan-Olivier Kuijkhoven, 020-5891818

Meer over dit onderwerp: