Checklist RVU

Voorkom 52%- heffing

Een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) leidt tot een eindheffing van 52% voor de werkgever. Deze eindheffing is verschuldigd náást de reguliere loonheffing. De werkgever moet de RVU-heffing op eigen initiatief aangegeven bij de Belastingdienst. In geval van twijfel kan een regeling door ons worden beoordeeld en/of vooraf aan de fiscus worden voorgelegd. Het ministerie van Financiën heeft beleid gepubliceerd aan de hand waarvan kan worden nagegaan of er sprake is van een RVU. Er zijn meerdere manieren om een RVU-heffing te voorkomen, geheel volgens de wettelijke mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn pensioenverbeteringen en kwalificerende seniorenregelingen. 

KWPS kan u van dienst zijn bij de meest uiteenlopende vraagstukken rond vervroegde uittreding. Dat kan de RVU zijn maar ook communicatie rond vervroegde uittreding of doorrekening van diverse uittredingsscenario’s. Met behulp van onze checklist kunt u nagaan of er sprake kan zijn van een RVU.

Neem voor overleg en meer informatie contact op met Jan-Olivier Kuijkhoven, 020-5891818.