Consultatiewetsvoorstel

Het belangrijkste onderdeel van het Pensioenakkoord is nog niet omgezet in wetgeving. Dat onderdeel is de systeemwijziging van het werkgeverspensioen (tweede pijler). Het wetsvoorstel draagt de naam ‘Wet toekomst pensioen’ en dateert van 16 december 2020.

Op dit moment is er sprake van een internetconsultatie. Zowel het wetsvoorstel, de toelichting daarop en de feitelijk opmerkingen vanuit de pensioenpraktijk en de maatschappij zijn in te zien op de site van de overheid.

Ook KWPS heeft commentaar geleverd op het wetsvoorstel in het kader van de internetconsultatie. Hierin vragen wij met name aandacht voor de overkill die de voorgestelde regels bevatten.

De consultatie moet leiden tot een definitief wetsvoorstel dat na de zomer wordt ingediend bij de Tweede Kamer.