FD: 17-06-2011

Het Financieele Dagblad: 17 juni 2011

Opinie: Tovenarij met de pensioenen

JAN-OLIVIER KUIJKHOVEN

 

Jan-Olivier Kuijkhoven - Het pensioenakkoord biedt een impliciete mogelijkheid pensioen te vereenvoudigen en fondsen te laten fuseren. De uitvoeringskosten kunnen verlaagd worden. Het pensioenakkoord gaat uit van gelijkblijvende premie. Als rendementen tegenvallen en de levensverwachting stijgt, wordt de pensioenuitkering lager. Het akkoord is daarmee een beschikbarepremieregeling met een onderhoudsgevoelig middelloonjasje aan. Communicatie over het pensioen wordt een nog grotere opgave dan het nu al is.

Er is een keuze te maken. Wat gebeurt er als pensioenfondsen onder het pensioenakkoord een echte beschikbarepremieregeling zouden invoeren? Het wettelijk kader daarvoor ligt er al. Als de fondsen de werknemer géén beleggingskeuze geven en zorgen voor een acceptabel rendement, dan bootsen zij het pensioenakkoord grotendeels na. Voordeel is dat fondsen voor de toekomst kunnen fuseren en geen aparte besturen of adviseurs nodig hebben. Per sector kunnen verschillen bestaan in bijvoorbeeld de franchise of werkgeversbijdrage.

Deze alternatieve uitvoering van het akkoord leidt gecombineerd met een 'superpensioenfonds' tot minder fondsen, meer transparantie, minder regels, minder adviesuren, meer duidelijkheid en minder toezicht. De hiermee verband houdende kostenbesparingen kunnen worden ingezet voor een hogere pensioenpremie.

Mr. Jan-Olivier Kuijkhoven, managing partner bij KWPS

Copyright (c) 2011 Het Financieele Dagblad