FD: 22-09-2009

Het Financieele Dagblad: 22 september 2009

Levensloop ideaal bij slijtend beroep

JAN-OLIVIER KUIJKHOVEN

 
Voor vroegpensionering van werknemers met slijtende beroepen, zoekt de de overheid een oplossing in de pensioensfeer. Uitermate onhandig, omdat pensioen eigenlijk al te complex is en speciale regels nog meer mist opleveren. Daarnaast definieert de overheid niet graag wat slijtende beroepen zijn. Een aanpassing van de levensloopregeling ligt daarom voor de hand, maar wordt helaas nog niet opgemerkt door de overheid.
 
Ongeveer 7% van de beroepsbevolking spaart voor levensloop. Plannen om dit percentage te verhogen, blijven in de Haagse ijskast liggen. Enkele simpele ingrepen kunnen zorgen voor toename van deelname aan de levensloop en voor een regeling voor slijtende beroepen.

 

Onderscheid naar groep

Als eerste moeten werkgevers in de toekomst bijdragen kunnen variëren per functie of categorie werknemers. Nu nog geldt het onzinnige voorschrift dat als een werkgever een levensloopbijdrage doet, deze voor alle werknemers moet gelden. Onderscheid naar groep, zoals ook bij pensioen mag.
De tweede wijziging is dat sociale partners mogen afspreken dat werknemers verplicht bijdragen aan levensloop. Dat geldt al voor pensioen. De derde wijziging is dat de 210%-grens verdwijnt. Als het saldo op de levenslooprekening hoger is dan 210%, mag er nu niet worden bijgestort. In de toekomst moet die grens jaarlijks voor honderdduizenden of misschien meer dan een miljoen werknemers worden gecontroleerd. Moeilijker is haast niet mogelijk.

 

Collectiviteitsvoordelen

Door de huidige jaarlijkse maximumbijdrage van 12% van het salaris te verlagen en/of een maximum salarisgrondslag voor de levensloop in te voeren, kan de 210%-grens budgettair neutraal verdwijnen. Ten vierde moeten sociale partners samen - in plaats van de individuele werknemer nu - kunnen gaan bepalen wie per werkgever de enige levensloopuitvoerder is. Zo realiseer je collectiviteitsvoordelen en vereenvoudig je de werkgeversadministratie.
De aangepaste levensloop is een simpel instrument voor de slijtende beroepen bij verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd, zorgt voor hogere deelname aan levensloop en minder administratieve verplichtingen. De overheid kan tot vier tellen, ik heb goede hoop.
 
Mr. J.-O. Kuijkhoven is managing partner bij KWPS te Amsterdam.
 
 
Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad