Belastingrecht loonheffingen (geen pensioen)

Omschrijving

Belastingrecht is een omvangrijk onderwerp binnen het recht en veel juridische beslissingen raken ongemerkt het belastingrecht. Bij de bespreking van (wijziging van) arbeidsvoorwaarden blijven de aspecten ten aanzien van loonheffingen vaak – ten onrechte – onderbelicht. In deze module verkrijgt u basiskennis over diverse aspecten van loonbelasting, die geen verband houden met pensioen.

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Wet op de loonbelasting 1964, inclusief uitvoeringsbepalingen en beleidsbesluiten
  • Wet financiering sociale verzekeringen
  • heffing en inning van loonheffingen
  • werkkostenregeling (WKR)

De docenten bespreken de onderwerpen aan de hand van praktijkvoorbeelden, actualiteiten en jurisprudentie en geven aan wat het kan betekenen voor uw praktijk.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor alle advocaten die kennis willen vergaren over pensioen.

Docent

mr. Roy Vliese

Duur

Deze module duurt circa 2,5 uur inclusief pauze. Deelnemers kunnen op basis hiervan 2 opleidingspunten verkrijgen.

Meer over dit onderwerp: