Inleiding Pensioen

Omschrijving

Pensioen is een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Veel vaker dan gedacht, heeft (veranderende) wetgeving impact op de inhoud van pensioenregelingen. Wijzigingen in het fiscale kader, netto spaarfaciliteiten, de invoering van het algemeen pensioenfonds: Voor werkgevers en werknemers zijn deze onderwerpen van groot belang.

Waar kan of moet een advocaat de link leggen naar pensioen en waar dient de cliënt op te worden gewezen?
In deze module verkrijgen deelnemers basiskennis over relevante wetgeving omtrent pensioen en arbeidsvoorwaarden. Voor een beter begrip wordt ook de cijfermatige kant besproken.

Onder andere de volgende wetgeving komt aan bod:

  • Pensioenwet
  • Wet op de loonbelasting 1964
  • Wet inkomstenbelasting 2001
  • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  • Wet op de ondernemingsraden
  • Wet werk en zekerheid

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan (het onderscheid tussen) de fiscaalrechtelijke en de civielrechtelijke kant van pensioen. De docenten bespreken de onderwerpen aan de hand van relevante wetgeving, jurisprudentie en (praktijk)voorbeelden en geven aan wat deze kunnen betekenen voor uw praktijk.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor alle advocaten die kennis willen vergaren over pensioen of hun pensioenkennis willen opfrissen.

Docent

mr. Cornelien Broersma

mr. Jan-Olivier Kuijkhoven

drs. Natasja Winter

Duur

Deze module duurt circa 2,5 uur inclusief pauze(s). Deelnemers kunnen op basis hiervan 2 opleidingspunten verkrijgen. 

Meer over dit onderwerp: