Pensioen bij overgang van onderneming

Omschrijving

Bij fusies of overnames is het essentieel aandacht te besteden aan de pensioenregelingen van de betreffende ondernemingen. Door vooraf inzicht te krijgen in de pensioenverplichtingen kunnen financiële risico’s eenvoudig voorkomen worden of kostenbesparingen worden gerealiseerd.

De volgende onderwerpen worden besproken:  

  • verschijningsvormen van overnames en fusies en aandachtspunten (adviesrecht)
  • verschillende uitvoerders van pensioenregelingen (bedrijfstakpensioenfonds, ondernemingspensioenfonds, verzekeraars, PPI)
  • gevolgen verschillende overnamevormen bij de verschillende uitvoerders van pensioenovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten
  • informatieverplichtingen
  • waardeoverdracht en aanvullende financiering
  • pre- en postdeal advisering

De docent bespreekt de onderwerpen aan de hand van praktijkvoorbeelden, actualiteiten en jurisprudentie en geeft aan wat het kan betekenen voor uw praktijk.

Doelgroep

Deze module is met name bedoeld voor advocaten met circa vijf jaar ervaring in de transactiepraktijk.

Docent

mr. Cornelien Broersma

drs. Natasja Winter

Duur

Deze module duurt circa 2,5 uur inclusief pauze. Deelnemers kunnen op basis hiervan 2 opleidingspunten verkrijgen.

Meer over dit onderwerp: