RVU heffing

Omschrijving

Welke fiscaal-juridische aandachtspunten zijn te onderkennen als een werkgever een oudere werknemer eerder (gedeeltelijk) uit dienst wil laten treden?

In deze module worden voornamelijk fiscale aandachtspunten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met oudere werknemers besproken. De module kent in grote lijnen de volgende opbouw:

 • Wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie rond Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), waaronder:
  • Verschijningsvormen van een RVU
  • Kwalitatieve en kwantitatieve toets
  • Pseudo-wetgeving Belastingdienst
  • Inzichten parlementaire geschiedenis
  • Plaatsmakersregeling
 • Relatie met de WWZ
 • Methoden om een RVU-heffing te voorkomen waaronder seniorenregeling, pensioenoptimalisatie en deeltijdpensioen
 • Stuwmeren van verlofdagen
 • Omkeerregel en reguliere belastbaarheid van de uitkeringen

De docent bespreekt de onderwerpen aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden en actualiteiten en geeft aan wat het kan betekenen voor uw praktijk.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor advocaten met tenminste twee jaar ervaring in het arbeidsrecht.   

Docent

mr. Jan-Olivier Kuijkhoven

drs. Natasja Winter

Duur

Deze module duurt circa 2,5 uur inclusief pauze. Deelnemers kunnen op basis hiervan 2 opleidingspunten verkrijgen.

Meer over dit onderwerp: