VUT en prepensioen

Omschrijving

Duurzame inzetbaarheid is hot. De overheid wil iedereen graag tot leeftijd 68 aan het werk houden. Soms is de realiteit anders en is uitstroom op vroegere leeftijd meer efficiënt en effectief. De traditionele VUT en het prepensioen behoren echter tot het verleden en de 52% heffing zet de boel op slot. En toch zijn er meerdere fiscaal vriendelijke (combinatie)oplossingen.

In deze module wordt ingegaan op fiscaal vriendelijke oplossingen voor individuele en collectieve uittredingen. De module kent in grote lijnen de volgende opbouw:

 • Samenvatting wet- en regelgeving beleid en jurisprudentie rond Regelingen voor Vervroegde uittreding (VUT)
 • Mogelijke (combinatie)oplossingen:
  • Pensioenverbetering
  • Bedrag ineens
  • De nieuwe VUT
  • Deeltijd-VUT
  • Het nieuwe pensioen
  • Beleggingsregeling
  • Netto prepensioen

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor advocaten met tenminste twee jaar ervaring in het arbeidsrecht.   

Docenten

drs. Natasja Winter

mr. Jan-Olivier Kuijkhoven

Duur

Deze module duurt circa 2,5 uur inclusief pauze. Deelnemers kunnen op basis hiervan 2 opleidingspunten verkrijgen

Meer over dit onderwerp: