Wijziging pensioenregeling

Omschrijving

Het wijzigen van een pensioenregeling kent vele spelregels. Bovendien zijn er veel actoren bij betrokken: werkgever(sorganisaties), werknemers(organisaties), de pensioenuitvoerder en mogelijk een ondernemingsraad. Wie is bevoegd om te wijzigen? Welke juridische en praktische vraagstukken zijn van toepassing als er geen overeenstemming is over een wijziging? In deze module verkrijgt u specialistische kennis over het wijzigen van een pensioenregeling in de praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • juridische gevolgen van fiscale wijzigingen van pensioenopbouw
  • de pensioendriehoek: welke rollen zijn te onderscheiden
  • procedure wijziging per pensioenuitvoerder
  • de rol van de ondernemingsraad
  • individuele instemming
  • eenzijdige wijziging
  • compensatieregelingen
  • jurisprudentie

De docenten bespreken de onderwerpen aan de hand van praktijkvoorbeelden, actualiteiten en jurisprudentie en geven aan wat het kan betekenen voor uw praktijk.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor advocaten met minimaal twee jaar ervaring in het arbeids- en/of ondernemingsrecht. 

Docent

mr. Cornelien Broersma

mr. Jan-Olivier Kuijkhoven

drs. Natasja Winter

Duur

Deze module duurt circa 2,5 uur inclusief pauze. Deelnemers kunnen op basis hiervan 2 opleidingspunten verkrijgen. 

Meer over dit onderwerp: