Nieuwsbrief 2009-04 (Special - Pensioen en fiscaliteit)

   

Nieuwsbrief 2009-4

 

Special - Pensioen en fiscaliteit

 

 

 

Meer fiscale ruimte binnen beschikbare premieregeling

Het ministerie van Financiën publiceert binnenkort naar verwachting een nieuw besluit inzake beschikbare premieregelingen. In dit besluit worden premiestaffels vermeld die uitgaan van een verwacht toekomstig rendement van 3% in plaats van 4%. Door dat lagere precentage worden de maximale premies hoger. De fiscaal maximale 3%-staffel zal er ten opzichte van de maximale 4%-staffel waarschijnlijk als volgt uitzien. De percentages in de 3%-tabel zijn nu uitdrukkelijk niet toegestaan. 

 

 

PS 1 De fiscale ruimte voor met name jongere werknemers wordt vergroot.

PS 2 De beschikbare premieregeling kan hiermee een (nog) beter alternatief vormen voor de traditionele eindloon- en middelloonregeling.

PS 3 Lees ons recente artikel in het FD over beschikbare premieregelingen.

 

Herstelbetalingen aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting

Indien een werkgever herstelbetalingen aan het pensioenfonds verricht om de dekkingsgraad weer op orde te brengen, dan kunnen deze in beginsel ten laste van de winst worden gebracht. In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst verschillend omgaat met deze lastneming. Binnenkort verschijnt naar verwachting een besluit van het ministerie van Financiën waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden en voorwaarden om herstelbetalingen ten laste van de winst te brengen.

 

Vereenvoudiging van de fiscale wet- en regelgeving op het gebied van pensioen 

Het ministerie van Financiën onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de fiscale wet- en regelgeving op het gebied van pensioen te vereenvoudigen. De fiscale pensioenregels zijn op een aantal punten verouderd en onnodig ingewikkeld. Omdat er rond pensioen al genoeg problemen en hoofdbrekens zijn, ligt het voor de hand fiscale bepalingen uit te bannen die voornamelijk tot administratieve rompslomp leiden. Lees ons artikel over deze problematiek. De mogelijkheid bestaat dat de vereenvoudigingen worden doorgevoerd met de voorstellen de AOW-leeftijd te verhogen.  

 

 
   

KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.