Nieuwsbrief 2009-07 (Special - Afspiegelingsbeginsel en RVU)

 

 


   

Nieuwsbrief 2009-7

 

Special - Verruimd afspiegelingsbeginsel en RVU-heffing 26% 

 

 

 

In het Ontslagbesluit is geregeld dat een werkgever bij het vervallen van arbeidsplaatsen rekening moet houden met het afspiegelingsbeginsel. Dat beginsel houdt in dat aan de hand van een indeling in leeftijdsgroepen (15-25, 25-35, 35-45, 45-55, >55) bepaald wordt in welke volgorde werknemers voor ontslag in aanmerking komen.

 
Bij een brief van 14 juli 2009 heeft minister Donner een wijziging van het Ontslagbesluit kenbaar gemaakt. De maatregel wordt getroffen in het kader van de recessie en stelt werkgevers in staat om werknemers te behouden die zowel tijdens als na de crisis van zodanig belang zijn voor de onderneming dat ontslag moet worden voorkomen. Door de maatregel mag nu voor dergelijke werknemers van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken. De maatregel stelt als voorwaarde dat de afwijking van het afspiegelingsbeginsel in de categorie jongere werknemers (15-25 jaar) en oudere werknemers (55 jaar en ouder) niet meer dan 10% mag bedragen dan in het geval de afwijking niet wordt toegepast.
 
In het (fiscale) besluit van 8 december 2005 van het ministerie van Financiën is aangegeven dat indien er sprake is van een reorganisatie waarin het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, er geen sprake is van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). De werkgever hoeft dan niet op aangifte 26% extra loonbelasting (52% vanaf 2011) te voldoen. Het (gewijzigde) Ontslagbesluit is geen richtsnoer voor de Belastingdienst. De kans is dat de Belastingdienst vasthoudt aan de toepassing van het afspiegelingsbeginsel oude stijl, aangezien afwijkingen daarvan geen leeftijdsonafhankelijk criterium betreffen.
 
KWPS heeft vandaag contact gehad met het ministerie van Financiën. Deze kon op dit moment geen duidelijkheid verschaffen en zal de kwestie intern bespreken. Ontwikkelingen terzake melden wij in een volgende editie van onze Nieuwsbrief. Tot die tijd is het zaak voor alle zekerheid rekening te houden met de mogelijkheid dat het aangepaste afspiegelingsbeginsel niet door de Belastingdienst wordt gehonoreerd. Er is – in gevallen dat aan het aangepaste afspiegelingsbeginsel wordt voldaan – voldoende reden om afdracht van de verschuldigde RVU-heffing op te schorten totdat terzake duidelijkheid is. Wij raden aan in alle gevallen relevante zaken van te voren met KWPS te bespreken.

 

 
   

KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.