Nieuwsbrief 2010-06 (Special - PPI)

 


 

Nieuwsbrief 2010-06

 

Special - Premiepensioeninstelling (PPI)

 

 
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Introductie Premiepensioeninstelling (PPI) aangenomen. De PPI is een nieuwe pensioenuitvoerder die in Nederland, maar ook in het buitenland actief kan zijn.
 
Werkgevers hebben behoefte aan simpele, flexibele en transparante pensioenoplossingen om de kosten van onze oudedagsvoorzieningen in de hand te houden. Een PPI kan een goede pensioenoplossing tegen lagere kosten realiseren en is daarmee een prima vervanger voor bestaande pensioenfondsen en verzekeraars. Al vanaf grofweg 1000 deelnemers is de PPI een reëel alternatief.
 
Banken, beleggingsinstellingen en verzekeraars zijn bezig met de oprichting van PPI’s voor commerciële doeleinden. Ook een werkgever kan een PPI oprichten. De verwachting is dat de komende tijd meerdere PPI’s het licht zullen zien.
 

Belangrijkste kenmerken van een PPI

  • De PPI voert premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen) uit  
  • De PPI mag meerdere pensioenregelingen voor meerdere partijen uitvoeren
  • De PPI brengt biometrische risico’s (langleven en overlijden) onder bij een verzekeraar 

Argumenten voor de PPI

  • Een PPI is zeer goed te combineren met DCCI
  • Een PPI is kostenbesparend ten opzichte van een pensioenfonds vanwege eenvoudiger financieel- en toezichtsregime
  • Bij een PPI is de inspraak en het bestuur volledig in de hand van werkgever en actieve deelnemers
  • Bij een PPI kan naar eigen voorkeur een selectie van asset-manager, administrateur en risicoverzekeraar worden gemaakt
  • Een PPI kent geen ingewikkelde actuariële technieken
  • Een PPI is IFRS-proof en kent geen negatieve gevolgen van waardeoverdracht
  • Bij een PPI is scheiding van pensioenvermogens van verschillende deelnemersgroepen mogelijk (ringfencing)
 

KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.