Nieuwsbrief 2010-08 (Uitnodiging KWPS seminar 14 oktober 2010)

 


 

Nieuwsbrief 2010-08

 

Special - Uitnodiging KWPS seminar 14 oktober 2010

 

 
Hoe wordt het Pensioenakkoord ingevuld?
 
Vergrijzing, stijgende levensverwachting en lage rendementen halen het bestaansrecht van middelloonregelingen steeds verder onderuit. Voor de eigen pensioenfinanciering van werknemers resteert een steeds smallere financiële basis. Daarnaast houdt het FTK grote delen van de sector in zijn greep.
 
Wat wordt het pensioensysteem van de toekomst? Defined Ambition of toch Defined Contribution? Kijken we wel ver genoeg vooruit? Houden we voldoende rekening met een sterk veranderende, meer individuele samenleving, alsook de medische en (bio)technologische ontwikkelingen?
 
Het Pensioenakkoord van juni 2010 maakt duidelijk dat er veranderingsbereidheid is, ook bij de vakbonden. Nu de sociale partners de pensioenpremies niet verder wil laten stijgen, zijn rendement en levensverwachting meer dan ooit bepalende factoren voor de pensioenuitkomst. Gecombineerd met transparantie, eenvoud en schaalvergroting zijn daarmee de bouwstenen voor het pensioensysteem van de toekomst gedefinieerd.
 

Programma:

 
14:00 –14:25      
Ontvangst
14:25 –14:30      

Inleiding

Paul van Liempt,

BNR

14:30 – 15:10 Langer leven
 

dr. Menno Kok,

Erasmus Universiteit / TopInstituut Gezond en Succesvol Ouder Worden

15:10 –15:50      
Defined Ambition; het pensioenakkoord
 
drs. ir. Ap Fraterman,
secretaris Pensioenbeleid VNO-NCW / werkgeversvoorzitter Pensioenen STAR
15:50 – 16:30     
Defined Contribution, Collective Investments; DCCI
 
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven,
partner KWPS
Pauze
 
16:50 –17:40       Keuzemogelijkheden en communicatie
 
drs. Loes van Rijsoort,
HR-manager en pensioenspecialist bij TNT Post
 

mr. Alfred Kool,

partner bij Kool Baas & De Quelerij Communicatie en Marketing

17:40 - 18:10   
Beantwoording vragen / paneldiscussie o.l.v. Paul van Liempt 
 
Na afloop kan er nagepraat worden tijdens een borrel met snacks.
 
Graag nodigen wij je uit voor ons seminar op 14 oktober aanstaande. Aanmelden kan via seminar@kwps.nl.
 
Locatie: Het Rosarium, Europaboulevard, Amstelpark 1 (gelegen naast Ring A10) 
 

KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.