Nieuwsbrief 2010-09 (Special - Concept Regeerakkoord VVD-CDA)

 


 

Nieuwsbrief 2010-09

 

Special - Concept Regeerakkoord VVD-CDA

 

 
Gisteren is het Concept Regeerakkoord VVD-CDA openbaar geworden. Door de krimp van de beroepsbevolking en de toename van de 65-plussers wordt langer doorwerken noodzakelijk. Om dit te bewerkstelligen worden onder andere de volgende maatregelen voorgesteld:
 
  • De AOW-leeftijd wordt in 2020 verhoogd naar 66 en wordt op den duur gekoppeld aan de levensverwachting;
  • De fiscale bijdrage aan de pensioenopbouw via het zogenoemde Witteveenkader wordt in 2013 beperkt in verband met verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Alleen CAO’s die aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) worden algemeen verbindend verklaard;
  • Vergroting van de deskundigheid en het interne toezicht bij pensioenfondsen en meer transparantie in beleggingen en pensioenopbouw;
  • Vrijwillig langer doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd blijft aantrekkelijk:
  • De levensloop- en spaarloonregeling worden geïntegreerd in de zogenaamde vitaliteitsregeling. Deze regeling kan niet worden gebruikt om vervroegd uit te treden, maar wel voor zorgtaken, deeltijdpensioen, scholing en vrije tijd.  
PS 1     Het is werkgevers aan te raden tijdig voor te sorteren op de inperking van het Witteveenkader. Dit wordt geconcretiseerd door een lager opbouwpercentage.
 
PS 2       De kans is groot dat er - ondanks de inperking van het Witteveenkader - geen lastenverlichting op pensioengebied ontstaat. Vergrijzing van het deelnemersbestand en de toename van de levensverwachting zullen juist voor lastenverhogingen zorgen.
 
PS 3     De mogelijkheden om oudere werknemers fiscaal vriendelijk vervroegd te laten uittreden worden verder ingeperkt. Desalniettemin blijven er mogelijkheden bestaan om vervroegd uittreden te realiseren.
 

KWPS

Strawinskylaan 679

1077XX Amsterdam

 

T: + 31 20 589 1818

E: info@kwps.nl

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.