Nieuwsbrief 2012-07 (Special - Pensioenleeftijd omhoog)

 


 

Nieuwsbrief 2012-07

 

Special - Pensioenleeftijd definitief omhoog

 

 

Op 10 juli 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aangenomen. In onze nieuwsbrief 2012-06 schetsten wij het nieuwe fiscale kader dat deze wet met zich meebrengt. Het overgrote deel van de Nederlandse pensioenregelingen past niet binnen dit nieuwe kader en moet vóór 1 januari 2014 zijn aangepast. Hieronder beantwoorden wij enkele veelgestelde vragen.

 

Kan een nieuwe regering de plannen nog aanpassen?

Ja, dat kan. De kans hierop is echter niet groot. De SVB is al begonnen met de administratieve verwerking van het verhogen van de AOW-leeftijd per 2013. Een nieuw regering zal de maatregelen niet lichtzinnig terugdraaien. De fiscale maatregelen ten aanzien van het tweedepijlerpensioen zijn vrijwel kritiekloos aangenomen. Per 2014 daalt dit fiscale maximum. Een nieuwe regering kan in theorie zelfs extra maatregelen nemen in de tweede pijler zoals een pensioenplafond. Hier wordt in Den Haag al over nagedacht.
 

Wat betekenen de maatregelen?

Het aanpassen van de pensioenregeling en de hogere pensioenleeftijd heeft arbeidsrechtelijke, HR- en financiële gevolgen. Het is van belang verder te kijken dan alleen de hoogstnoodzakelijke wijziging om de pensioenregeling te laten passen binnen het nieuwe fiscale kader. Grijp dit moment aan om pensioen:
  • te versimpelen, waardoor beter kan worden gecommuniceerd en de betrokkenheid en waardering bij werknemers toeneemt;
  • voor de rest van de 21ste eeuw een toekomstbestendig en integraal onderdeel te laten zijn van het totale arbeidsvoorwaardenbeleid dat niet steeds hoeft te worden gewijzigd;
  • transparant en tegen lage kosten te laten uitvoeren door een passende uitvoerder.

 

Wanneer moeten de sociale partners het overleg opstarten?

Wij raden aan het overleg over het tweedepijlerpensioen dit najaar te starten. De aanpassing van de pensioenregeling aan de lagere fiscale kaders is een wijziging en/of versobering van de arbeidsvoorwaarde en behoeft instemming. De ervaring leert dat deze trajecten tijd kosten en instemming sneller wordt verkregen door de werknemers(vertegenwoordiging) in een vroeg stadium te betrekken. Doordat de fiscale kaders blijven wijzigen bij een stijgende levensverwachting, is het van belang dat eventuele compensatiemaatregelen houdbaar zijn. De verhoging van de AOW-leeftijd per 2013 maakt een onmiddellijke arbeidsrechtelijke check op arbeidsovereenkomst en CAO noodzakelijk.
 

 


KWPS

Strawinskylaan 679
1077XX Amsterdam
T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
kwps_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.