Nieuwsbrief 2012-11 (Special - Wijzigingen Levensloop DEEL 1)

 


 

Nieuwsbrief 2012-11

 

Special - Wijzigingen Levensloop DEEL 1 

 

 

Recent heeft de Tweede Kamer het bestaande overgangsrecht voor de Levensloopregeling gewijzigd. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog aannemen.
 
Samengevat luiden de veranderingen als volgt:
 
  • Sparen in levensloop is voor de huidige spaarders mogelijk tot en met 2021, volgens de huidige regels (maximaal 12% van het salaris per jaar, maximaal saldo 210%).
  • In 2013 is opname ineens mogelijk, waarbij 20% van het saldo per 31 december 2011 onbelast wordt ontvangen; het resterend saldo wordt progressief belast. Sparen in levensloop kan daarna niet meer.     
  • Vanaf 2013 is opname van het saldo ineens of in gedeelten altijd mogelijk; het voorgeschreven bestedingsdoel verlof vervalt.
  • Eind 2021 valt het resterend tegoed vrij tegen progressieve tarieven; daarna is het niet meer mogelijk te sparen in levensloop.
De aangekondigde veranderingen roepen bij werknemers nu al verschillende vragen op. Bijvoorbeeld of het gunstig is door te sparen tot 2022 of het saldo ineens op te nemen in 2013. Vanwege bijvoorbeeld het progressieve stelsel van de loon- en inkomstenbelasting zijn deze vragen niet eenvoudig te beantwoorden. Van belang is tegen welke tarieven belastingheffing (ineens) plaatsvindt. Ook is bijvoorbeeld van belang of er gezien de vermogenspositie over het vrijgekomen nettokapitaal vermogensrendementsheffing moet worden betaald.
 
PS 1. KWPS is momenteel bezig rekenprogramma’s en werknemerscommunicatie ter zake het nieuwe overgangsrecht voor Levensloop te ontwikkelen. In een volgende Nieuwsbrief gaan wij hier nader op in.
 
PS 2. In zijn algemeenheid is het voor iedere werknemer fiscaal gezien voordelig om in 2013 levensloop ineens op te nemen én de totale bruto-opname uit levensloop door middel van een eigen bijdrage en tegen progressieve aftrek te storten in de pensioenregeling. Voorwaarde is dat er voldoende fiscale ruimte is voor de pensioenstorting.
 
PS 3. Voor werknemers is van belang dat door opname van levenslooptegoeden een hoger progressief tarief van toepassing kan zijn voor de loon- en inkomstenbelasting. Ook is relevant dat bijvoorbeeld grensbedragen voor kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag worden overschreden. Deze aspecten zijn met name van belang voor werknemers met lagere en modale inkomens. Door de pensioenstorting (zie PS 3) kan worden voorkomen dat grensbedragen overschreden worden.
 
PS 4. Belangrijk is dat werknemers in het hele jaar 2013 de eventuele keuze tot opname van het saldo ineens kunnen maken. Er hoeft dus niet direct in januari 2013 een beslissing te worden genomen.
 
PS 5. Vanwege ondeugdelijke wetgeving is voor de werkgever nog niet duidelijk hoe de opnames uit levensloop behandeld worden; als loon uit tegenwoordige of loon uit vroegere dienstbetrekking. KWPS heeft hier vragen over gesteld en wij berichten hierover nader in een volgende Nieuwsbrief.
 

 


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

Strawinskylaan 679
1077XX Amsterdam
T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
kwps_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.