Dirk de Wit

Dirk de Wit MSc, consultant

Dirk de Wit

Dirk heeft al vroeg in zijn carrière de keuze voor het pensioen vak gemaakt. Na het afronden van zijn bachelor Algemene Economie is Dirk in 2013 afgestudeerd in de master Economics and Finance of Aging, een studie gelieerd aan Netspar, het kennisnetwerk voor pensioen en oudedagsvoorziening. Als afstudeerproject verrichtte hij onderzoek voor PGGM naar de kosten en opbrengsten van meer keuzevrijheid in het pensioencontract, zowel financieel gezien als in termen van collectiviteit en solidariteit.
 
Na werkzaam te zijn geweest bij pensioenuitvoerder Syntrus Achmea is hij in 2014 in dienst getreden bij KWPS. In 2016 is Dirk gestart met de post-master opleiding VBA Investment Management. Door zijn diverse opleidingen beschikt Dirk over een brede kennis van pensioen, (pensioen)beleggingen en vermogensbeheer.

Dirk adviseert onder meer over contractverlengingen, pensioenveranderingstrajecten, vervroegde uittreding en vraagstukken op het raakvlak van het fiscale en actuariële. Verder levert hij HR-managers op een eenvoudige wijze inzicht in de verwachte personele ontwikkelingen en adviseert hij bij het vormgeven van HR-beleid gericht op een goede door- en uitstroom van (oude) werknemers.

dewit@kwps.nl
linkedIn

 

Publicaties Blad Titel
2015 Pensioen Advies Afschaffing doorsneesystematiek. Rekening ligt voor groot deel bij huidige werknemers en werkgevers