Cornelien Donner-Broersma

mr. W.C.M. Donner-Broersma CPL, legal director en pensioenrecht advocaat

Cornelien Donner-Broersma

Cornelien heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als afstudeerrichtingen privaatrecht, staats- & bestuursrecht en internationaal recht. Na haar studie is zij in 2004 gestart als pensioenrecht advocaat. In die hoedanigheid heeft zij 11 jaar in de pensioenpraktijk van Baker&McKenzie gewerkt (waarvan 3 jaar in New York) en 2 jaar in de pensioenpraktijk van Jones Day. In 2019 is Cornelien bij KWPS als senior consultant en als pensioenrecht advocaat gestart. Cornelien voert noch zelfstandig noch vanuit KWPS gerechtelijke procedures.

Cornelien adviseert ondernemingen en pensioenfondsen over diverse pensioenrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast ondersteunt zij advocatenkantoren bij pensioengerelateerde vraagstukken en due diligence projecten. Als pensioenrecht advocaat is zij betrokken geweest bij diverse M&A transacties, (internationale) wijzigings- en harmonisatie trajecten, financieringsvraagstukken (o.a. dekkingsgraad issues), indexatie vragen, compliance en sanity checks, (vervroegde) uittredingsregelingen en gelijke behandeling kwesties inzake pensioen.    

Cornelien is:

  • Certified Pension Lawyer
  • lid van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • lid van de Vereniging van Pensioenrecht
  • docent aan de Academie van Advocaten

Cornelien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Pensioenrecht (vallend onder het rechtsgebied arbeidsrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgends de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Voor Cornelien geldt een vervangingsregeling.

 

broersma@kwps.nl
linkedIn

 

Publicaties Blad Titel
2020 Tijdschrift voor Ontslagrecht Conflicten bij Pensioenontslag
  Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken Dient het conceptwetsvoorstel bedrag ineens, RVU en
verlofsparen het beoogde doel? 
2019 Tijdschrift voor Ontslagrecht De generatieregeling; bezint eer ge begint?
  Tijdschrift Recht en Arbeid Het pensioenakkoord; wat betekent dit voor de arbeidsrechtpraktijk?
  Pensioen Magazine Nieuw pensioencontract: om invaren heen varen?
  HR Rendement Pensioenstelsel gaat op de schop
  SalarisNet Dit merkt u in 2020 van het nieuwe pensioen
2018 Tijdschrift voor Ontslagrecht Duurzame inzetbaarheid door flexibilisering pensioen: wat zijn de huidige mogelijkheden?
2017 Tijdschrift voor Ontslagrecht Ontslag oudere werknemers anno 2017 nader bezien 
2016 Tijdschrift Arbeid & Onderneming Opgepast bij onthouden vergoeding aan AOW- of pensioengerechtigden
  RAR Is de arbeidsovereenkomst van rechtswege geëindigd door het pensioenontslagbeding? 
2015 TAP Is het opnemen van een pensioenontslagbeding nog raadzaam onder de WWZ? 
  SDU Leeftijdsonderscheid en pensioen: een terugblik en een blik op de toekomst, bijdrage aan de jubileumbundel Pensioenrecht in Beweging van de Vereniging voor Pensioenrecht 
2014 Salarisrendement Oppoetsen pensioen
  General Counsel Netherlands nieuwsbrief Verhitte nazomer door nieuwe pensioenwijzigingen
  Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken Pensioenversoberingen 2015 en compensatie: weet u het al? 
2013 Vereniging voor Pensioenrecht  Het verweesde pensioenfonds, en nu? 
  Arbeidsrecht Is het maken van onderscheid bij het korten op pensioen geoorloofd?
2011 Arbeidsrecht Overleden werknemer 

 

Eerdere publicaties
Publicaties Blad Titel
2009 Pensioen & Praktijk  Pensioenfonds als winstbron voor de onderneming opgedroogd? 
2008 Het Financieele Dagblad  Kantonrechtersformule wassen neus voor oudere werknemer
  Vereniging voor Pensioenrecht  Solidariteit en collectieve beschikbare premieregeling
2007 Arbeidsrecht Groen licht om verplichte ouderenregeling op te nemen in sociaal plan
  Arbeidsrecht Outsourcing: een rechtvaardiging voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden?
  Arbeidsrecht Cadman zaak: Storm in een glas water? 
2006 Arbeidsrecht Pensioenclausule in de Arbeidsovereenkomst
2005 Arbeidsrecht Levensloopregeling: Lust of last?