Jan-Olivier Kuijkhoven

mr. J.O. Kuijkhoven, partner

Jan-Olivier Kuijkhoven

Jan-Olivier is in 1995 afgestudeerd als fiscaal jurist aan de UvA en destijds als junior belastingadviseur in dienst getreden bij Coopers & Lybrand. In 1996 heeft hij de overstap gemaakt naar de pensioenpraktijk en heeft als senior manager het pensioenfiscale team binnen PriceWaterhouseCoopers opgebouwd. 

In 2006 heeft Jan-Olivier KWPS opgericht, samen met compagnon Natasja Winter. De stap naar een eigen onderneming is ingegeven vanuit de overtuiging dat de binnenkant van een organisatie goed voor elkaar moet zijn, maar niet moet overheersen. Die overtuiging heeft geleid tot een cliëntenkring van middelgrote tot multinationale opdrachtgevers. Cliënten, mensen en hun ontwikkeling, kwaliteit en snelheid staan voorop. 

Jan-Olivier adviseert onder meer over veranderingsoperaties en afslankingsoperaties en gaat daarbij innovatief te werk. Zijn adviezen zijn goed doordacht en indien nodig wijkt hij af van de veel betreden paden. Die passen niet altijd meer bij een veranderende maatschappij en zijn niet zelden een doodlopende weg. Zijn ambitie is maatwerk te leveren en cliënten positief te verrassen, zelfs als werkzaamheden standaard zijn. Hij is - onder andere binnen de uitzend- en luchtvaartbranche - een erkend pensioenfiscalist en overlegt geregeld met (Kennisgroepen van) de Belastingdienst. Jan-Olivier benadrukt de noodzaak van eenvoud en houdbaarheid en prefereert toekomstbestendige oplossingen. Hij publiceert geregeld en onderhoudt nauwe contacten met de advocatuur.

Hij adviseert HR- en EB managers alsmede commissarissen en bestuurders over collectief en directiepensioen, collectieve beleggingsregelingen, collectief en individueel uittreden, fiscaliteit, belonen en vermogensvorming.

Jan-Olivier is een van de directeuren van KWPS en leidend op het gebied van productontwikkeling, accountmanagement en innovatie. Verder is hij oprichter van en docent bij de Academie voor Advocaten.

Jan-Olivier is:

  • lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
  • lid van de Kring van Pensioenspecialisten
  • aangesloten bij het internationale netwerk IPEBLA, (The International Pension & Employee Benefits Lawyers Association)
kuijkhoven@kwps.nl
linkedIn

 

Publicaties Blad Titel
2020 Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken Dient het conceptwetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen het beoogde doel? 
2019 Pensioen Magazine Nieuw pensioencontract: om invaren heen varen?
  Loonzaken Gewijzigd beleid inzake RVU-heffing
  Pensioen Magazine Over de bomen in het fiscale indexatiebos
2017 Pensioen Magazine Nettopensioen bij fondsen niet goed doordacht
2016 Pensioen Magazine Het Nieuwe Pensioen combineert paternalisme met individualisme
2015 Pensioen Magazine Over de kip met de gouden eieren en het Nieuwe Pensioen
2014 Pensioen Magazine Witteveenkader 2015: minder wijn, meer zakken
2013 PW De Gids Gaan we het anders doen met ons pensioen?
  Het Financieele Dagblad Collectief nettosparen voor pensioen biedt kansen
  PW De Gids Pensioen als arbeidsvoorwaarde
  PensioenAdvies Een reëel alternatief voor het reële stelsel
  Het Financieele Dagblad Breng balans terug in stelsel pensioen
  PW De Gids Pensioenkrommunicatie
2012 PW De Gids Het beste pensioenstelsel ter wereld
  Pensioen Magazine Fiscaal pensioenkader hoeft niet op de schop
  GIDS voor Personeelsmanagement Anders denken over pensioen
  Pensioen Bestuur & Management Krimpend fiscaal kader vergroot complexiteit pensioen
2011 Pensioen Magazine Pensioenakkoord niet de snelste en beste weg naar Rome
  GIDS voor Personeelsmanagement Eindigt de uitvoeringsovereenkomst binnenkort?
 

GIDS voor Personeelsmanagement

Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid versus pensioenpaternalisme
 

GIDS voor Personeelsmanagement

Voorkom strafheffing 52% bij ontslag oudere werknemers
  Het Financieele Dagblad Opinie: Tovenarij met de pensioenen
Eerdere publicaties
Publicaties Blad Titel
2010 Pensioen Magazine Gedoogde kabinet kiest voor tweetrapsraket
  De Financiële Telegraaf Solidariteit tussen generaties pervers geworden
  Het Financieele Dagblad Alternatief kabinet maakt pensioen nog complexer
2009 Pensioen Magazine Argumenten voor DCCI nemen toe
  Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken Fiscale regels rond pensioen verouderd en onnodig complex
  Het Financieele Dagblad Anticiperen op ambities medische wetenschap
  Het Financieele Dagblad Levensloop ideaal bij slijtend beroep
  Het Financieele Dagblad Middelloonregeling legt het af
2008 Pensioen Magazine DCCI: modern, betaalbaar, eenvoudig, solidair en collectief
  Het Financieele Dagblad Een betaalbaar pensioen
2007 Accountancy Nieuws Eindheffing RVU van 26% vaak te voorkomen
 

GIDS voor Personeelsmanagement

Aandacht voor fiscale regels bij ontslag ouderen: mijnenveld
  Pensioen & Praktijk Pensioenwet en artikel 19b Wet LB 1964 gaan niet samen
  Pensioen Magazine Ook verbeteringen in levensloop simpel houden: less is more
  De Financiële Telegraaf Strafheffing bij gouden handdruk te voorkomen
2006 Pensioen Magazine Levensloopregeling: van hindernisbaan naar glijbaan?
  Het Financieele Dagblad Levensloop moet en kan veel eenvoudiger