Robbert van Woerden

drs. R. van Woerden FFP, of counsel

Robbert van Woerden

Robbert is als of counsel verbonden aan KWPS. Hij is afgestudeerd in Arbeid- en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg (1998). Eerder was hij onder meer Hoofd Fiscale en Juridische Zaken bij Pensioendesk Nederland en senior pensioenspecialist bij Pensioennavigator. Robbert was tussen 2014 en 2016 als manager werkzaam bij KWPS. Tegenwoordig is hij partner bij Themis Pensioen Professionals.

Zijn specialiteiten zijn: pensioenveranderingstrajecten, voorwaarden en kosten van verzekerde pensioenregelingen, directiepensioen, juridische aspecten van pensioen, financial planning en de DGA en zijn pensioen.  

Robbert is medeauteur van de Praktijkgids Pensioenen. Voorts verzorgt hij een module in de masterclass Collectieve Pensioenen van de Stichting Pensioenopleidingen. Bovendien heeft hij een aantal pensioenmodules geschreven voor accountantskantoren.

linkedIn

 

Publicaties Blad Titel
2015 PensioenAdvies En het nieuwe kindje heet "Oudedagssparen in Eigen Beheer"
2014 PensioenAdvies De te belenen beschikbare premieregeling voor de dga
2013 Accountant Knippen dga-pensioen in praktijk
  Accountant Extern eigen beheer herleeft
  Pensioenadvies Risicopartnerpensioenknip
  PW De Gids Pensioenopbouw fors lager: tijd voor actie