Vervangingsregeling

Continuïteit

Om de continuïteit van de dienstverlening jegens haar klanten te waarborgen heeft KWPS, naast het feit dat KWPS uit meerdere specialisten (niet zijnde advocaten) bestaat, ook samenwerking gevonden met de onderstaande vervanger in geval van ontstentenis van advocaat mr. W.C.M Donner-Broersma:

- mr. M. Minnaard van HELD Law