Overige publicaties

Op deze pagina plaatsen wij de belangrijkste documentatie met betrekking tot het pensioenakkoord.

17 november 2021 - Kamerbrief Voortgang Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) 

16 december 2020 - Wet toekomst pensioenen internetconsultatie

16 december 2020 - Memorie van toelichting Wet toekomst pensioenen internetconsultatie

6 juli 2020 - Kamerbrief uitwerking pensioenakkoord

6 juli 2020 - Contouren tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

22 juni 2020 - Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord

22 juni 2020 - Hoofdlijnennotitie bijlage 1A - Nieuwe pensioenregels: effecten en opties van het doorontwikkelde contract en een overgang naar een vlak premiepercentage

22 juni 2020 - Hoofdlijnennotitie bijlage 1B1 - Nieuw pensioencontract en vergelijking met FTK- en SER-contract

22 juni 2020 - Hoofdlijnennotitie bijlage 1B2 - Pensioenresultaat voor maatmensen bij dertien pensioenfondsen: Vergelijking FTK en nieuw pensioencontract

22 juni 2020 - Hoofdlijnennotitie bijlage 1C - Analyse verplichtstelling na pensioenakkoord houdbaar

22 juni 2020 - Hoofdlijnennotitie bijlage 1D - De ontvangst van een aantal basisprincipes uit het pensioenakkoord

22 juni 2020 - Hoofdlijnennotitie bijlage 2 - Uitwerking pensioenakkoord

maart 2020 - Netspar - Inrichting fiscaal kader bij afschaffing doorsneesystematiek

31 januari 2020 - Pensioenberekeningen voor drie scenariosets

19 december 2019 - Kamerbrief voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

november 2019 - Netspar - Compensatie bij afschaffing doorsneesystematiek

7 oktober 2019 - Kamerbrief planning uitwerking pensioenakkoord

5 juni 2019 - Kamerbrief principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

5 juni 2019 - SER - Naar een nieuw pensioenstelsel