Pensioencoaching

Beschrijving

Een goede pensioenvoorbereiding start niet veel later dan op de 40-jarige leeftijd. Voor een goed pensioen is namelijk een kapitaal nodig van grofweg 15 tot 20 keer het gewenste pensioeninkomen. Een late start van de voorbereiding kan niet of nauwelijks worden goedgemaakt. Door pensioencoaching weet een werknemer waar zij of hij staat én of er individuele simpele maatregelen zijn om achterstanden in te halen. Ook wordt kort ingegaan op de risico's van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Benodigde informatie

Aan de hand van informatie, een persoonlijk gesprek en een vragenlijst wordt de persoonlijke situatie doorgenomen. De werknemer wordt verzocht in ieder geval het volgende mee te nemen naar het gesprek:

  • recent uniform pensioenoverzicht
  • inloggegevens mijnpensioenoverzicht.nl
  • recente aangifte inkomstenbelasting en/of recente loonstrook en/of recente jaaropgave

Rapportage

Na een persoonlijk gesprek waarin de werknemer wordt geïnterviewd en bijgepraat ontvangt deze een persoonlijke rapportage op hoofdlijnen waarin een beschrijving wordt gegeven van de situatie bij pensionering. Op de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden wordt kort ingegaan. In het rapport wordt ook informatie gegeven om de situatie te verbeteren en risico's weg te nemen. Er wordt geen financiële planning gemaakt. Bij vragen kan de werknemer KWPS nabellen. De werkgever krijgt géén informatie van KWPS over de werknemer.