Rekenmodules

KWPS lanceert met ingang van 2020 een rekentool waarmee de (financiële) effecten van het Pensioenakkoord op een bestaande beschikbare premieregeling of middelloonregeling in kaart kunnen worden gebracht.

Op basis van het deelnemersbestand, de wensen van de onderneming en het pensioenbudget kan worden vastgesteld op welke wijze de nieuwe pensioenregeling kan worden vormgegeven. Tevens geeft de rekentool inzicht in de compensatielasten als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling waarbij de werkgever kan aangeven op welke wijze en gedurende welke periode men werknemers wil compenseren. 

Heeft u interesse in een (voorlopige) berekening, dan kunt u contact opnemen met Patricia Zonneveld via zonneveld@kwps.nl of via telefoonnummer 020-5891818.