Pensioen Management

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om het onderhoud van en de voorlichting over de pensioenregeling (gedeeltelijk) uit handen te geven. Het beheren van de pensioenregeling brengt risico’s met zich mee. Te denken valt aan onjuiste verzekerde bedragen of werknemers die ten onrechte niet zijn verzekerd. Daarnaast lijkt het onderwerp pensioen steeds ingewikkelder te worden en hebben werkgevers vaak hulp nodig bij het voorlichten van hun werknemers. KWPS maakt het simpeler en kan het pensioenbeheer managen tegen vaste prijzen per module. Modules kunnen gebundeld of separaat worden afgenomen. KWPS kent de volgende modules:

  • Administratie
  • Werknemersgesprekken
  • Pensioengids
  • Steekproeven
  • Benchmark resultaten op de pensioenbeleggingen 

In onze presentatie over dit onderwerp treft u verdere informatie over de inhoud van de modules aan. Wij werken op basis van vaste prijzen.

Neem voor overleg en meer informatie contact op met Jan-Olivier Kuijkhoven, 020-5891818.