Pro Deo

Pensioen is complex en lastig te doorgronden. Als een werknemer specifieke vragen heeft kan het nuttig zijn KWPS in te schakelen. Iedere woensdag organiseert KWPS tussen 09:00 uur en 11:00 uur op afspraak een gratis pensioenspreekuur voor werknemers van cliënten. Doel is om de werknemer antwoorden te geven op zijn of haar vragen.

Hoe werkt het pensioenspreekuur?

  • Ons vaste aanspreekpunt bij de cliënt mailt naam en emailadres van de werknemer naar het vaste aanspreekpunt binnen KWPS, onder vermelding van "aanmelding spreekuur".
  • KWPS neemt uiterlijk een dag later contact op met de werknemer om een afspraak te maken bij KWPS.
  • Het besprokene blijft strikt tussen de werknemer en KWPS.
  • Het spreekuur is informatief. Het is niet de bedoeling dat KWPS werknemers gaat adviseren.