Reguliere scan werkingssfeeronderzoek bpf

Beschrijving

Is duidelijk dat er een risico bestaat op een wettelijke aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan worden de feitelijke werkzaamheden en verdeling daarvan bij de betreffende entiteit geïnventariseerd. Ook de concernstructuur wordt in aanmerking genomen.  

Benodigde informatie (geen persoonsgegevens)

 • eventuele correspondentie van/met een bedrijfstakpensioenfonds
 • organogram van de organisatie
 • ten aanzien van werknemers:
  • een beschrijving van de functies en werkzaamheden per functie binnen de entiteit
  • het aantal werknemers dat in de betreffende functies werkzaam is (zowel FTE als headcount)
 • ten aanzien van de flexibele schil (uitzendkrachten, ZZP-ers, etc):
  • een beschrijving van de functies en werkzaamheden per functie binnen de entiteit
  • het aantal personen dat in de betreffende functies werkzaam is (headcount)
  • het gemiddeld aantal uren dat een persoon in de flexibele schil wordt ingezet

Rapportage

Wij rapporteren de uitkomsten van het werkingssfeeronderzoek in een memo. Het onderzoek geeft een duidelijke indicatie van het risico en wat eventuele vervolgstappen zijn. Let op: het is mogelijk dat het onderzoek geen definitief uitsluitsel geeft en bijvoorbeeld overleg met het fonds zal worden aangeraden om risico’s uit te sluiten.