Wealth, health, sustainability

Werknemers zijn de kurk waar bijna iedere organisatie op drijft. Zonder mensen houdt het op. Onze consultants stellen de klant voorop en (de motivatie en vitaliteit van) hun mensen centraal.

Voorbeelden van onze dienstverlening:

 • pensioenoptimalisatie
 • analyse pensioensituatie werknemers
 • pensioencoaching werknemers
 • vroeg- en prepensioenregelingen
 • individuele en collectieve vertrekregelingen
 • generatiepact-regelingen
 • voorkoming RVU-heffing
 • verlofregelingen en verlofsparen
 • duurzaam inzetbaarheidsbudget
 • vitaliteitssparen
 • eigenrisicodragerschap WGA/WIA