(Pensioen)harmonisatie en kwantificeren cao's

Bij het harmoniseren van pensioen en andere arbeidsvoorwaarden, de overstap naar een andere cao en in het geval van samenloop van cao’s komen er veel vragen af op de werkgever en diens advocaat arbeidsrecht. De analyse en advisering inzake pensioen en andere verzekerde arbeidsvoorwaarden kan KWPS desgewenst volledig voor haar rekening nemen. Voor andere arbeidsvoorwaarden kunnen wij de kwantitatieve aspecten in beeld brengen nadat een goede juridische analyse is gemaakt en de kwalitatieve uitgangspunten in gezamenlijk overleg zijn gedefinieerd.

Zo weet de werkgever niet alleen welke rechten en verplichtingen er zijn, verdwijnen respectievelijk ontstaan maar ook wat daarvan het kostenplaatje en de langere termijnprojectie is.

Vragen en informatie

Neem vrijblijvend contact op met Natasja Winter of Dirk de Wit.