Rekentools

De kennis van KWPS kunnen wij in toenemende mate semi-geautomatiseerd aanbieden. Voor onze cliënten heeft dit een sterk prijs verlagend effect. Op dit moment zijn de onderstaande rekentools beschikbaar. Momenteel werken wij aan een webapplicatie waardoor verdere prijsverlagingen mogelijk zijn en meerdere rekentools gratis ter beschikbaar zullen worden gesteld.

Vragen, informatie of een demo?

Neem vrijblijvend contact op met Patricia Zonneveld of Dirk de Wit, 020-5891818.

Financiële analyse pensioenakkoord
Het pensioenakkoord gaat uit van een vlakke premie voor alle werknemers. Een dergelijke premie is al sinds vele jaren toe te passen en wordt steeds meer gebruikelijk. De financiële gevolgen van een vlakke premie kunnen wij haarfijn voor uw organisatie in kaart brengen. Lees meer over deze financiële analyse die wij vanwege onze geautomatiseerde aanpak tegen een scherpe prijs kunnen aanbieden.
Rekentool transitievergoeding (gratis voor advocaten)
Op verzoek van een advocatenkantoor hebben onze software engineers in samenwerking met een pensioenadvocaat een handige rekentool transitievergoeding ontwikkeld. Deze tool stellen wij gratis ter beschikking aan advocatenkantoren. De tool is bij ons op te vragen en verplicht tot niets. Als er daarna updates beschikbaar zijn, dan sturen wij deze toe.
Rekentool 70%-toets RVU
De rekentool geeft uitsluitsel of en hoeveel 52% RVU-heffing dient te worden afgedragen ingeval u een vertrekregeling met een individuele werknemer overeenkomt. De drempelvrijstelling die per 2021 in werking is getreden, is onderdeel van de rekentool.
Rekentool reorganisatie
Met deze rekentool berekenen wij de financiële en personele gevolgen op korte én lange termijn van allerhande vertrekregelingen in het kader van een reorganisatie. De tool maakt een selectie op basis van het afspiegelings- of lifo-beginsel, met de mogelijkheid voor maatwerk. Andere output betreft de omvang van de uitstroom versus de kosten. De tool maakt de uitkomsten van verschillende soorten ontslagvergoedingen op verschillende peildata duidelijk.
Rekentool vertrek (oudere) werknemers
Met deze rekentool wordt duidelijk gemaakt wat de kosten van verschillende mogelijke vertrekregelingen zijn, indien een bepaald deel van de werknemerspopulatie vertrekt. Niet alleen de kosten van de beoogde vertrekregeling, maar ook de eventuele 52% RVU-heffing (inclusief de drempelvrijstelling van € 66.500 als deze van toepassing is) worden in beeld gebracht. Hierdoor kunt u een weloverwogen afweging maken tussen kosten nu en besparingen op langere termijn.
Werknemersbegeleiding (financieel, pensioen en fiscaal)
De rekentool pensioenanalyse is onderdeel van goede pensioencommunicatie en geeft inzicht in het inkomen van de werknemer vóór en na diens pensionering. Aan de hand van deze rekentool kan een werknemer inzicht krijgen in zijn/haar inkomenssituatie als besloten wordt bijvoorbeeld een jaar eerder te stoppen met werken. De ervaring leert dat de werknemer de pensioenanalyse erg op prijs stelt. Dit kan een positief effect hebben op het accepteren van een vertrekregeling.