Adviesondersteuning

Advocaten worden door hun cliënten benaderd over de meest uiteenlopende vraagstukken. Vaak is hoogwaardige kennis aanwezig binnen uw organisatie, soms niet. Met u kunnen wij uw propositie richting uw cliënten nog verder versterken.

Met een team van econometristen, (fiscaal) economen, fiscaal-juristen en financieel planners adviseren wij over uiteenlopende multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden. KWPS is complementair aan de advocatuur en heeft geen procespraktijk.

KWPS heeft cliëntgerichte teams die de advocatuur ondersteunen bij hun cliëntbenadering. Deze teams opereren op de volgende gebieden:

Pensioen bij fusies en overnames

Wij beoordelen de juridische, fiscale en economische aspecten van pensioen in het geval van fusie of overname. Wij hebben ruime ervaring met het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de overname voor de pensioen- en uittredingsregelingen alsmede de gevolgen en aandachtspunten voor verzekeringscontracten, aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen en ontsluiting van een ondernemingspensioenfonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cornelien Broersma of Natasja Winter, telefoon: 020-5891818.

Insurable Benefits

KWPS bemiddelt en adviseert over pensioen- en verzekeringsproducten in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het tot stand brengen van verzekeringsovereenkomsten kan uitkomst zijn van het strategisch onderzoek dat KWPS geregeld uitvoert. Bij contractverlengingen met uitvoerders worden ook mogelijkheden tot uitvoering door alternatieve organisaties of in eigen beheer in ogenschouw genomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Winter of Dirk de Wit, telefoon: 020-5891818.

Pensioenveranderingstrajecten

In het geval van pensioenveranderingen definiëren wij niet alleen de contouren van de gewenste nieuwe regeling en potentiele nieuwe uitvoerders. In overleg met de advocaat berekenen wij de actuariële achteruitgang in de regeling, ontwerpen wij compensatieregelingen en verzorgen wij de procedures rond instemming alsmede de werknemerscommunicatie. Indien de situatie dat nodig maakt verzorgen wij de afstemming met toezichthouders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Winter of Jan-Olivier Kuijkhoven, telefoon: 020-5891818.

Regelingen voor vervroegde uittreding (RVU)

Aan vervroegde uittredingsregelingen, sociale plannen, plaatsmakers- en vrijwillige uittredingsregelingen zijn vele economische en (fiscaal) juridische vraagstukken verbonden. KWPS gaat na welke methodiek houdbaar is, tot de laagste kosten leidt en fiscale risico’s wegneemt. Actuariële onderbouwingen en onderhandelingen met de belastingdienst maken deel uit van onze dienstverlening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Olivier Kuijkhoven of Dirk de Wit, telefoon: 020-5891818.

Actuariële en kwantitatieve analyses

Ten einde effectief HR-beleid te kunnen voeren is inzicht in de gevolgen of de afwezigheid daarvan noodzakelijk. Aan de hand van een kwantitatieve analyse van het personeelsbestand wordt onder andere de ontwikkeling van het personeelsbestand inzichtelijk gemaakt, alsmede de daaraan verbonden ontwikkeling van personeels-, pensioen- en verzuimlasten. Tevens is het mogelijk de kosten van een reorganisatie door te rekenen en de (financiële) effectiviteit ervan op termijn te duiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Zonneveld of Natasja Winter, telefoon: 020-5891818.

Meer over dit onderwerp: