Natasja Winter

drs. N.M. Winter, partner

Natasja Winter

Natasja heeft fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. In 1996 is zij gestart als adviseur in de algemene belastingadviespraktijk. Sinds 1998 is zij werkzaam in de pensioenbranche, waarvan 9 jaar bij PricewaterhouseCoopers en 2 jaar bij SNS Reaal Verzekeringen als adviseur bij de fiscaal-juridische afdeling. In 2006 was zij mede-oprichter van KWPS.

Natasja begeleidt ondernemingen bij pensioenveranderingstrajecten al dan niet als gevolg van gewijzigde wetgeving en uittredingsregelingen alsmede over diverse arbeidsvoorwaarden bij herstructureringen en reorganisaties. Deze aspecten komen eveneens aan de orde bij due diligences, waar zij advocatenkantoren bij ondersteunt.

Binnen KWPS is Natasja als docent betrokken bij de Academie voor Advocaten. Buiten KWPS is Natasja bestuurslid van de sectie Pensioenen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs die onder andere commentaar geeft op wetsvoorstellen. Daarnaast publiceert Natasja artikelen, is mede-auteur van een aantal pensioenuitgaven en reeds vele jaren gastdocent aan de Universiteit Maastricht. Voorts verzorgt zij diverse pensioenopleidingen.

Natasja is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

winter@kwps.nl
linkedIn

 

Publicaties Blad Titel
2023 Beloning & Belasting Nieuwe pensioenwetgeving, wijzigingen voor alle werkgevers en werknemers
2021 Pensioen Magazine De RVU praktisch toegepast
2021 Pensioen en Praktijk RVU-drempelvrijstelling: oplossing voor zware beroepen?
2020 Pensioen Magazine Fiscale aanbevelingen Pensioenakkoord – deel 3
  Pensioen Magazine Fiscale aanbevelingen Pensioenakkoord – deel 2
  Pensioen Magazine Fiscale aanbevelingen Pensioenakkoord – deel 1
  Loonzaken Vervroegde pensionering in het Pensioenakkoord
2019 Pensioen en Praktijk Heeft de Wet Bpf nog toekomst?
2017 HR & Business Magazine Wat als duurzame inzetbaarheid niet werkt?
2015 TPV Fiscale voorwaarden nettopensioen en nettolijfrente definitief, en nu?
2014 Pensioen Magazine Witteveenkader 2015: minder wijn, meer zakken
2013 PW De Gids Zachte pensioenen
  Accountant Due diligence en pensioenen
  TPV Gevolgen van versobering van fiscale pensioenkaders
  Site Pensioen, Bestuur & Management Een eenvoudig pensioen is mogelijk
2012 Pensioen & Praktijk Het nieuwe pensioencontract: tijd om keuzes te maken
  GIDS voor personeelsmanagement Arbeidsvoorwaarden volgens het Lenteakkoord
2011 Pensioenmagazine Aanpassing AOW en Witteveenkader maakt pensioen nog complexer
 

GIDS voor personeelsmanagement

Uw pensioenregeling vanaf 2013?
 

GIDS voor personeelsmanagement

Voorkom strafheffing 52% bij ontslag oudere werknemers

 

Mede-auteur bij de volgende boeken
Fiscale wet- en regelgeving inzake pensioenen, Wetteksten, parlementaire behandeling en relevante regelgeving (Sdu, derde druk)
Pensioenregelingen (Sdu, vierde druk in de Fiscale Praktijkreeks)
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (Sdu, fiscale geschriften)
Mail Natasja Winter