Patricia Zonneveld

P. Zonneveld MSc CPC, managing consultant

Patricia Zonneveld

Patricia heeft Econometrie & Operationele Research gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar bachelor heeft zij schakelprogramma Actuariële wetenschappen gevolgd en is zij werkzaam geweest in de actuariële tak bij Ernst & Young en Towers Watson. Na haar bachelor is zij zich gaan specialiseren in de master Operations Research. Inmiddels heeft ze ook de leergang Pensioenrecht met succes afgerond en draagt ze de titel Certified Pension Consultant (CPC). 

Sinds juni 2013 is zij werkzaam bij KWPS. 

Binnen KWPS legt Patricia de nadruk op accountmanagement, projectmanagement en productontwikkeling. Verder houdt zij zich onder andere bezig met pensioenveranderingstrajecten, voorlichting van werknemers, vaststellen van compensatiemaatregelen, advisering met betrekking tot beleggingsregelingen, vraagstukken met betrekking tot vervroegde uittreding en prognoseberekeningen van pensioenrechten, - verplichtingen en voorzieningen.

Patricia streeft naar kwalitatieve, innovatieve en pragmatische oplossingen voor haar cliënten en werkt daarbij nauw samen met haar juridische en fiscale collega’s.

zonneveld@kwps.nl
linkedIn

 

Publicaties Blad Titel
2022 Pensioen Magazine Zorgplicht van de werkgever onder de Wet toekomst pensioenen
2020 Loonzaken HR Accounting en het Pensioenakkoord: bent u in control?
  Pensioen Magazine Help! Mijn deelnemer is zoek
  Loonzaken Fiscale voorziening transitievergoeding
2015

Pensioen Advies             

Afschaffing doorsneesystematiek. Rekening ligt voor groot deel bij huidige werknemers en werkgevers      
Mail Patricia Zonneveld